pl en
12 664 80 00

Walce

Kurs na operatora walca

Wymagania:

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wiek: ukończone 18 lat.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

Wykształcenie minimum podstawowe.

 

Cel:

 • Przygotowanie kursanta do zaliczenia egzaminu IMBiGS.
 • Otrzymanie uprawnień operatora.

 

Miejsce: Akademia MECE

 

Czas trwania kursu : 134 h

 • Zajęcia teoretyczne: 52h,
 • zajęcia praktyczne: 82h.

Egzamin IMBiGS

 

Moduły szkolenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • Koparkoładowarki - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

 

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym lub weekendowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy ładowarkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy ładowarek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw ładowarek jednonaczyniowych.
 • Znajomości rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych.

 

Decydując się na kurs operatora w naszej Akademii wybierasz szkołę, która posiada własny sprzęt szkoleniowy, dzięki czemu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie i w pełni dostosowujemy się do naszych klientów, a nie do firm, od których konkurencja podnajmuje maszyny na szkolenie.

 

Jakie uprawnienia daje szkolenie: Uprawnienia IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Cena: po konsultacji z Akademią MECE.

 

Co wchodzi w cenę szkolenia: (szkolenie, egzamin, badania lekarskie) - do ustalenia.