pl en
12 664 80 00

Polityka prywatności i cookie

Polityka prywatności i Polityka Plików cookies opisuje sposób przetwarzania danych Użytkowników gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu mota-engil-ce.eu.


Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 110, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000012902, NIP 6750001573.


Z administratorem można skontaktować się na adres e-mail: contact@mota-engil-ce.eu, telefonicznie: 12 664 80 00 lub listownie na adres siedziby spółki.
 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: iod@mota-engil-ce.eu lub na adres siedziby administratora: ul. Opolska 110, 31-323 Kraków.

 

Jakie dane gromadzimy i jak je przetwarzamy?

 

dane osobowe​

 

Zbieramy dane osobowe Użytkowników, jeżeli dobrowolnie skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy lub adresów e-mail i numerów telefonów. Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych jest zależna od poniższych celów, w jakich je przetwarzamy.

 


Podstawa, cele i okres przetwarzania danych


1) Rekrutacja pracowników

 

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przetwarzamy dane osobowe Użytkowników przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego. W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku podania przez Użytkownika dodatkowych danych osobowych (poza wskazanymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie przez Użytkownika dodatkowych danych jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie chce, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe prosimy o nie umieszczanie ich w formularzu aplikacyjnym ani też w przesyłanych dokumentach. Brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie będzie powodować wobec osoby ubiegającej się o zatrudnienie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w szczególności nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

W przypadku chęci udziału przez Użytkownika w przyszłych procesach rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta jest dobrowolna, brak jej wyrażenia nie wpływa na możliwość udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną usunięte lub do czasu cofnięcia zgody (w przypadku zgody udzielonej w bieżącym procesie rekrutacyjnym na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych poza wymienionymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy). W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane Użytkownika będą przetwarzane przez rok od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia, po tym okresie zostaną usunięte.


2) Obsługa zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy lub za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych w Serwisie

 

W celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy dane osobowe przesłane przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego lub w inny udostępniony przez nas sposób, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania.

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja żądania osoby, której dane dotyczą (otrzymanie odpowiedzi na zapytanie).

Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować żądanie Użytkownika (aby otrzymać odpowiedź na zapytanie lub wziąć udział w procesie rekrutacyjnym).
 

logi serwera www

 

Podczas odwiedzin i przeglądania Serwisu przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do serwera www zestaw tymczasowo zapisywanych informacji, jak: adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami i wykorzystujemy je anonimowo do zarządzania Serwisem. 

 

pliki cookies  

 

Podczas wizyty w Serwisie na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) automatycznie zapisywane są małe pliki tekstowe, które zawierają informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której przestaje być aktywny. Pliki cookie służą do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego Użytkownik otwiera stronę internetową. Nie wykorzystujemy plików cookie do ustalania tożsamości Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, ich aktywności i sposobie wykorzystania Serwisu.
 

Serwis wykorzystuje pliki cookie w celu:

 

  • zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w tym dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika (pliki cookie pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia, jak jego typ, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego łączy się użytkownik i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika, np. w preferowanym języku) – pliki cookies niezbędne,
  • monitorowania ruchu w Serwisie, anonimowej analizy zachowania Użytkowników i tworzenia statystyk (np. oglądalności poszczególnych podstron, co pomaga nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz go ulepszać) – pliki cookies statystyczne.


W celu zbierania anonimowych danych statystycznych wykorzystujemy pliki cookies lub podobne technologie podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookie). W tym celu korzystamy z narzędzia analitycznego:

 

  • Google Analytics (administrator cookie: Google Inc. z siedzibą w USA), służące do analityki danych, które za pośrednictwem plików cookie zbiera informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie, np. źródło, z którego do nas trafili (przez wyszukiwarkę, odesłanie z innej strony, sieci społecznościowej, kampanii reklamowej), lokalizację (państwo, miasto), oprogramowanie, z jakiego korzystają (system operacyjny, przeglądarka, rodzaj urządzenia), zachowanie na stronie (czas pobytu na konkretnej podstronie, ilość odwiedzonych podstron). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej osoby. Informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Użytkownik może zainstalować dodatek blokujący Google Analytics dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Jak zarządzać plikami cookie?

 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniach końcowych. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zapisaniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

odbiorcy danych

 

Dane możemy udostępnić podmiotom do tego uprawnionym przez właściwe regulacje prawne (np. policji) oraz podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora związane z prowadzeniem Serwisu i przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie: spółkom z Grupy Mota-Engil (Mota-Engil Central Europe Business Support Center Sp. z o.o. oraz Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o., każda z siedzibą w Krakowie), dostawcom usług telekomunikacyjnych i informatycznych, dostawcy platformy rekrutacyjnej, agencjom marketingowym.

Korzystamy także z dostawców, którzy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych np. Facebook czy Google. Jeżeli siedziba dostawcy znajduje się poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, jak zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

 

odnośniki (wtyczki) do stron www innych firm

 

Serwis zawiera odnośniki do stron internetowych innych przedsiębiorstw, a Użytkownik powinien zapoznać się z ich politykami prywatności.

Korzystamy także z tzw. wtyczek Facebook i YouTube, które pozwalają na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika do naszych profili w tych portalach. W momencie kliknięcia we wtyczkę (np. f, Lubię to, YouTube) dochodzi do bezpośredniego połączenia przeglądarki Użytkownika z serwerem Facebook lub YouTube. Jeżeli Użytkownik będzie w tym czasie zalogowany w którymś z portali społecznościowych, to do ich serwerów zostanie wysłana informacja o odwiedzinach w naszym Serwisie, która będzie mogła zostać przyporządkowana do konta Użytkownika w danym portalu. Jeżeli Użytkownik nie chce przekazywać tych danych, przed kliknięciem we wtyczkę powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu działalności administratora. W związku z korzystaniem z wtyczek do portali społecznościowych, portal społecznościowy staje się współadministratorem danych osobowych Użytkownika. Cele, podstawy przetwarzania danych osobowych przez portal społecznościowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa opisane są w regulaminach oraz politykach prywatności tych portali. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

kontakt poprzez portale społecznościowe

 

Kontakt z nami możliwy jest także poprzez nasze profile społecznościowe w Facebook (np. przez Facebook Messenger), YouTube, LinkedIn i Instagram. Dane uzyskane w związku z zapytaniem skierowanym do nas poprzez portale społecznościowe wykorzystujemy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi. Niemniej portale społecznościowe gromadzą samodzielnie dane osobowe (w związku z tworzonymi w nich profilami użytkowników), dlatego Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności tych portali.

 

prawa przysługujące Użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą)

 

W przypadkach określonych w RODO każdy Użytkownik w odniesieniu do swoich danych ma prawo do:

  • dostępu do danych – art. 15 RODO,
  • sprostowania danych – art. 16 RODO,
  • usunięcia danych – art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
  • przeniesienia danych - art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,
  • odwołania zgody, w przypadkach, gdy stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 7 RODO.

 

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@mota-engil-ce.eu.


Na każde żądanie odpowiadamy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca (np. z uwagi na liczbę żądań innych użytkowników), uprzednio poinformujemy o przedłużeniu terminu. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że administrator naruszył przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

zabezpieczenie danych w Serwisie

 

Dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem poprzez techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poza ochroną środowiska operacyjnego stosujemy szyfrowanie danych protokołem SSL, by uniemożliwić do nich dostęp osobom niepowołanym. 

 

dokonywanie zmian w Polityce prywatności i Polityce Plików cookies

 

Wszelkie zmiany powyższej polityki prywatności będą dokonywane poprzez opublikowanie jej nowej wersji w Serwisie.