pl en
12 664 80 00

Kopalnia granitu

 

Mota-Engil Central Europe S.A. posiada w województwie dolnośląskim Kopalnię Granitu „Górka” w Górce Sobockiej zlokalizowanej 7 km od Strzelina. Produkujemy wysokiej jakości kruszywa naturalne, które wykorzystywane są zarówno do strategicznych projektów klientów zewnętrznych, jak i Grupy Mota-Engil.

 

 

 

 

 

 

Kopalnia Granitu „Górka” przeszła znaczącą modernizację, której celem było zapewnienie jak najlepszych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu stała się jedną z najnowocześniejszych kopalni zarówno w Polsce jak i w Europie. Wybudowanie nowoczesnego zakładu przeróbczego, przyczyniło się do zwiększenia mocy produkcyjna kopalni do 800.000 ton/rok.

 

 

Kopalnia Granitu w Górce Sobockiej zajmuje się głównie produkcją wysokiej jakości  grysów odpowiednich do wytwarzania betonów mostowych. W  celu zaopatrzenia rynku w jak najlepsze produkty, wytwarzane są także inne frakcje, które mają zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym, nawierzchniach lotniskowych, prefabrykacji oraz w budownictwie specjalistycznym. Kopalnia „Górka” posiada dostęp do bocznicy kolejowej i może zaoferować dostawy kruszyw na terenie całej Polski.