pl en
12 664 80 00

Jakość, bezpieczeństwo, środowisko

W Mota-Engil Central Europe S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania obejmujący jakość, bezpieczeństwo pracy i środowisko.

 

System ten jest zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania czterech norm:

  • ISO 9001:2015,
  • PN-N-18001:2004,
  • BS OHSAS 18001:2007,
  • ISO 14001:2015.
     

Zintegrowany system zarządzania opisuje ogólną politykę Mota-Engil Central Europe S.A. w zakresie:

  • zapewnienia odpowiedniej jakości produktów/usług,
  • działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy,
  • wspierania ochrony środowiska.