pl en
12 664 80 00

Wymagania BHP

WYMAGANIA BHP

W ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, został opracowany Katalog Wytycznych Zabezpieczeń Zbiorowych, obowiązujący na wszystkich budowach Mota-Engil Central Europe.

 

Poniżej znajdują się wszystkie Wytyczne Zabezpieczeń Zbiorowych zgodnie z Katalogiem (pobranie dokumentu możliwe poprzez kliknięcie w wybraną kategorię).

 

0.0. Deklaracja ws. Wytycznych Zabezpieczeń Zbiorowych

1.0 Wytyczne Zabezpieczeń Zbiorowych

1.1 Stropy monolityczne

1.2 Stropy prefabtykowane

2.0 Deskowanie ścian i słupów

3.1 Wykopy - zabezpieczenie krawędzi i oznakowanie

3.2 Wykopy -  wykopy wąskoprzestrzenne, zejścia do wykopów

4.0 Obiekty inżynierskie

5.0  Szyby windowe

6.0 Otwory technologiczne

7.0 Schody

8.0 Balkony

9.0 Dachy ze spisem

9.1 Dachy - Siatki bezpieczeństwa

9.2 Dachy - Logistyka i transport