pl en
12 664 80 00


Polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania danych Użytkowników gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu mota-engil-ce.eu.


Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Mota-Engil Cenatral Europe S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000012902, NIP 350980504.


Z administratorem można skontaktować się na adres e-mail: contact@mota-engil-ce.eu, telefonicznie: 12 664 80 00 lub listownie na adres siedziby spółki.


W celu wyjaśniania kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: iod@mota-engil-ce.eu.


Jakie dane gromadzimy i jak je przetwarzamy?


dane osobowe

Zbieramy dane osobowe Użytkowników jeżeli dobrowolnie skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy lub adresów e-mail i numerów telefonów. Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych jest zależna od poniższych celów, w jakich je przetwarzamy.

Podstawa, cele i okres przetwarzania danych
1) Rekrutacja pracowników
W celu przeprowadzenia trwającej i/lub przyszłych rekrutacji przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego, takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje, wizerunek. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO, tj. w ramach zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, wynikającego z Kodeksu Pracy. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ofercie rekrutacyjnej, w zależności czy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w trwającej czy także w przyszłych rekrutacjach.
2) Obsługa zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy lub za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych w Serwisie
W celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy dane osobowe przesłane przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego lub w inny udostępniony przez nas sposób, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja żądania osoby, której dane dotyczą (otrzymanie odpowiedzi na zapytanie). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować żądanie Użytkownika (aby otrzymać odpowiedź na zapytanie lub wziąć udziału w rekrutacji).

Prawa przysługujące Użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą)
W przypadkach określonych w RODO każdy Użytkownik w odniesieniu do swoich danych ma prawo do:

  • dostępu do danych – art. 15 RODO,
  • sprostowania danych – art. 16 RODO,
  • usunięcia danych – art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
  • przeniesienia danych - art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@mota-engil-ce.eu.
Na każde żądanie odpowiadamy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca (np. z uwagi na liczbę żądań innych użytkowników), uprzednio poinformujemy o przedłużeniu terminu. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że administrator naruszył przepisy przetwarzania danych osobowych.


logi serwera www

Podczas odwiedzin i przeglądania Serwisu przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do serwera www zestaw tymczasowo zapisywanych informacji, jak: adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami i wykorzystujemy je anonimowo do zarządzania Serwisem.


pliki cookie

Podczas wizyty w Serwisie na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) automatycznie zapisywane są małe pliki tekstowe, które zawierają informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której przestaje być aktywny. Pliki cookie służą do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego Użytkownik otwiera stronę internetową. Nie wykorzystujemy plików cookie do ustalania tożsamości Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, ich aktywności i sposobie wykorzystania Serwisu.
Serwis wykorzystuje pliki cookie w celu:

  • zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w tym dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika (pliki cookie pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia, jak jego typ, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego łączy się użytkownik i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika, np. w preferowanym języku),
  • monitorowania ruchu w Serwisie, anonimowej analizy zachowania Użytkowników i tworzenia statystyk (np. oglądalności poszczególnych podstron, co pomaga nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz go ulepszać),


W celu zbierania anonimowych danych statystycznych wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookie). W tym celu korzystamy z narzędzia analitycznego:

  • Google Analytics (administrator cookie: Google Inc. z siedzibą w USA), służące do analityki danych, które za pośrednictwem plików cookie zbiera informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie, np. źródło, z którego do nas trafili (przez wyszukiwarkę, odesłanie z innej strony, sieci społecznościowej, kampanii reklamowej), lokalizację (państwo, miasto), oprogramowanie, z jakiego korzystają (system operacyjny, przeglądarka, rodzaj urządzenia), zachowanie na stronie (czas pobytu na konkretnej podstronie, ilość odwiedzonych podstron). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej osoby. Informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Użytkownik może zainstalować dodatek blokujący Google Analytics dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Jak zarządzać plikami cookie?
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniach końcowych. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie bądź informować o ich każdorazowym zapisaniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki cookie, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.


Odbiorcy danych

Dane możemy udostępnić podmiotom do tego uprawnionym przez właściwe regulacje prawne (np. policji) oraz podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora związane z prowadzeniem Serwisu i przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie: spółkom z Grupy Mota-Engil (Mota-Engil Central Europe Business Support Center Sp. z o.o. oraz Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o., każda z siedzibą w Krakowie), dostawcom usług telekomunikacyjnych i informatycznych, dostawcy platformy rekrutacyjnej, agencjom marketingowym. Korzystamy także z dostawców, którzy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych np. Facebook czy Google. Jeżeli siedziba dostawcy znajduje się poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, jak zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza Prywatności” UE-USA.


Odnośniki do stron www innych firm

Serwis zawiera odnośniki do stron internetowych innych przedsiębiorstw, a Użytkownik powinien zapoznać się z ich politykami prywatności. Korzystamy także z tzw. wtyczek Facebook i YouTube, które pozwalają na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika do naszych profili w tych portalach. W momencie kliknięcia we wtyczkę dochodzi do bezpośredniego połączenia przeglądarki Użytkownika z serwerem Facebook lub YouTube. Jeżeli Użytkownik będzie w tym czasie w zalogowany w którymś z portali społecznościowym, to do ich serwerów zostanie wysłana informacja o odwiedzinach w naszym Serwisie, która będzie mogła zostać przyporządkowana do konta Użytkownika w danym portalu. Jeżeli Użytkownik nie chce przekazywać tych danych, przed kliknięciem we wtyczkę powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: Facebook, YouTube.


Kontakt poprzez portale społecznościowe

Kontakt z nami możliwy jest także poprzez nasze profile społecznościowe w Facebook (np. przez Facebook Messenger), YouTube, LinkedIn i Instagram. Dane uzyskane w związku z zapytaniem skierowanym do nas poprzez portale społecznościowe wykorzystujemy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi. Niemniej portale społecznościowe gromadzą samodzielnie dane osobowe (w związku z tworzonymi w nich profilami użytkowników), dlatego Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności tych portali.


Zabezpieczenie danych w Serwisie

Dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem poprzez techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poza ochroną środowiska operacyjnego stosujemy szyfrowanie danych protokołem SSL, by uniemożliwić do nich dostęp osobom niepowołanym.


Dokonywanie zmian w Polityce prywatności i cookie

Wszelkie zmiany powyższej polityki prywatności będą dokonywane poprzez opublikowanie jej nowej wersji w Serwisie.