pl en
12 664 80 00

Mota-Engil Central Europe

O Firmie

Mota-Engil Central Europe, jako jeden z najbardziej doświadczonych Generalnych Wykonawców na polskim rynku budowlanym specjalizuje się w budownictwie drogowo-mostowym, kubaturowym, kolejowym oraz elektroenergetycznym.

 

Firma posiada szeroki wachlarz usług budowlanych, wyróżniających się wysoką jakością. W ciągu swojej kilkudziesięcioletniej działalności w Polsce wybudowała setki kilometrów autostrad oraz dróg ekspresowych. Ma w swoim dorobku liczne kompleksy mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, stacje elektroenergetyczne.

W swoim portfolio posiada również jeden z nielicznych w Polsce, zrealizowanych w formule PPP projektów – parking podziemny pod placem Nowy Targ we Wrocławiu. Jest też właścicielem prężnie prosperującej kopalni granitu w Górce Sobockiej.

 

Jako silna i zdywersyfikowana spółka, jest także liderem w obszarach bezpieczeństwa pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma stale promuje kulturę bezpieczeństwa nie tylko wśród swoich Pracowników, ale także Podwykonawców, działając m.in. poprzez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, czego dowodem są stałe wyróżnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Mota-Engil Central Europe jest laureatem prestiżowej nagrody w kategorii „Outstanding human capital investor”. Realizowana strategia rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu pokazały, że Mota-Engil to firma odpowiedzialna, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Pracowników oraz społeczności lokalnych.

 


Historia

1997r. Rozpoczęcie działalności Mota-Engil w Polsce - przyznanie dwóch kontraktów na budowę i odbudowę 142 obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu autostrady A4, odcinek: Wrocław-Prądy oraz Prądy-Nogawczyce
1998 r. Mota-Engil przejmuje Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 
2000 r. Mota-Engil przejmuje Przedsiębiorstwo Budowy Mostów w Lubartowie Sp. z o.o. 
2004 r. Powstanie spółki Mota-Engil Polska S.A.
2007 r. Zakup kopalni granitu w Górce Sobockiej 
2009 r. Mota-Engil Polska S.A. zmienia nazwę na Mota-Engil Central Europe S.A.
2010 r. Zakup  Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie
2011 r. Przejęcie Eltor S.A., przedsiębiorstwa  specjalizującego się m.in. w wykonawstwie prac elektroenergetycznych

2013 r. Mota-Engil Central Europe przystępuje do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

2015 r. Grupa Mota-Engil wśród 100 największych firm budowlanych na świecie

 


Obszary Biznesowe

  • Budownictwo kubaturowe
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo elektroenergetyczne
  • Kolej
  • Utrzymanie dróg
  • Kopalnie