pl en
12 664 80 00

Bezpieczeństwo

Mota-Engil Central Europe S.A. posiada i nieustannie doskonali standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma promuje kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników i podwykonawców poprzez maksymalizację bezpieczeństwa pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym a także prowadzenie kampanii świadomościowych, warsztatów i intensywnych szkoleń. Dodatkowo, firma działa także aktywnie w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach.

 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach.
Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.:

  • wspólne wzory dokumentów,
  • model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe.
     

Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.