pl en
12 664 80 00

Zarząd

Zarząd

 

 

    

Maciej Michałek - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny (CEO)

Piotr Bienias - Dyrektor Finansowy (CFO)

Izabela Ciemięga - Członek Zarządu

Antonio Silvestre - Członek Zarządu

Olaf Fatalski - Członek Zarządu