pl en
12 664 80 00

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Odpowiedzialność społeczna odgrywa ważną, strategiczną rolę w Mota-Engil Central Europe. Spółka działa zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie prawa pracy, praw człowieka, odpowiedzialności za wykonane prace oraz ich wpływu na społeczeństwo. Głównymi obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu w które szczególnie zaangażowana jest firma, są:​

  • Bezpieczeństwo pracy

  • Bezpieczeństwo drogowe

  • Zaangażowanie społeczne

  • Zasoby ludzkie

 

Bezpieczeństwo pracy

W ramach obszaru bezpieczeństwa pracy firma prowadzi aktywne działania wewnętrzne: szkolenia, warsztaty oraz inwestycje w sprzęt. Mota-Engil Central Europe działa także aktywnie w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach.

 

Bezpieczeństwo drogowe

Bezpieczeństwo drogowe na stałe wpisane jest w działania Mota-Engil Central Europe. Firma rozpoczęła ogólnopolską długofalową kampanię na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Bezpiecznie do celu!” już w 2010 roku. Od tego czasu kampania stale się rozwija i stała się już znakiem rozpoznawczym marki.   


Zaangażowanie społeczne

Wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane, Mota-Engil wychodzi naprzeciw lokalnej społeczności. W tym celu stworzono program społeczny „WspieraMY lokalnie”, w ramach którego realizowane są zróżnicowane projekty społeczne dopasowane do lokalnej społeczności i odpowiadające jej realnym potrzebom. 


Zasoby ludzkie 

Oprócz stałych działań rozwojowych skierowanych do pracowników, w 2015 roku do strategicznych obszarów działania CSR, dodano także edukację. Powstał program stypendialny FMAM dla dzieci pracowników spółki, organizowany wspólnie przez Mota-Engil Central Europe oraz Fundację im. Manuela António da Mota.


W 2016 roku Mota-Engil Central Europe zdobyła prestiżową nagrodę w kategorii OUTSTANDING HUMAN CAPITAL INVESTOR. Wdrożona strategia i jej praktyka pokazały, że Mota-Engil Central Europe jest odpowiedzialna, dba o społeczności lokalne w całej Polsce, swoich pracowników, daje dobry przykład zrównoważonej polityki zarówno wewnętrznie, jak i we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.