pl en
12 664 80 00

Wspieramy lokalnie

Wspieramy lokalnie – program społeczny realizowany przez Mota-Engil Central Europe w ramach działań CSR. Mota-Engil Central Europe prowadzi projekty budowlane w całej Polsce. Realizowane kontrakty prowadzone są zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. W każdym regionie gdzie prowadzone są prace, firma stara się dotrzeć do lokalnej społeczności, poznać jej potrzeby i wesprzeć ją. Z tą myślą powstał program WspieraMY lokalnie – adresowany do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W ramach programu realizowane są zróżnicowane projekty społeczne dopasowane do lokalnej społeczności i odpowiadające jej realnym potrzebom.