pl en
12 664 80 00

Kopalnia granitu

kopalnia

 

Mapa kopalni

Kopalnia granitu Strzelin

Mota-Engil Central Europe S.A. posiada w woj. dolnośląskim własną Kopalnię Granitu „Górka” w Górce Sobockiej, 9 km od miejscowości Strzelin. Kopalnia granitu zajmuje się wydobywaniem naturalnego kamienia, z którego produkowane są wysokiej jakości kruszywa budowlane i drogowe. Materiały wykorzystywane są podczas realizacji projektów własnych Grupy Mota-Engil oraz na potrzeby strategicznych projektów Klientów firmy.

 

 

 

Kopalia mapka

 

W latach 2009-2010 Kopalnia Granitu „Górka” przeszła znaczącą modernizację, której celem było zapewnienie jak najlepszych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu stała się jedną z najnowocześniejszych kopalni zarówno w Polsce jak i w Europie. Wybudowanie nowoczesnego zakładu przeróbczego, przyczyniło się do zwiększenia mocy produkcyjnej kopalni do 1 000 000 ton/rok.

 

Specjalnością Kopalni Granitu „Górka” jest produkcja wysokiej jakości grysów odpowiednich do wytwarzania betonów. Doskonałe parametry kruszywa sprawiają, że produkowany z niego beton spełnia restrykcyjne normy – dla betonu mostowego minimalna klasa to C 30/37 według normy PN-EN 206 [6]. Z granitu wyrabiane są także inne kruszywa – tłuczeń, kliniec, kamień hydrotechniczny, mieszanki (kruszywa o uziarnieniu ciągłym granitowym). Znajdują one zastosowanie m.in. w prefabrykacji i budownictwie specjalistycznym, drogowym i kolejowym czy jako odporne nawierzchnie lotniskowe. Kruszywa granitowe często wykorzystywane są ponadto jako materiał na podjazdy, ścieżki, do utwardzania placów czy aranżacji architektury ogrodowej. Kopalnia „Górka” posiada dostęp do bocznicy kolejowej i może zaoferować dostawy kruszyw na terenie całej Polski.

 

kopalnia granitu


Kopalnie granitu Strzelin – wieloletnia tradycja kamieniarska 

Górka Sobocka to przede wszystkim osada robotnicza, związana od dziesięcioleci z miejscowymi kamieniołomami. Eksploatacja granitu na tych terenach sięga średniowiecza, a sama miejscowość Górka znana była na terenie Księstwa Wrocławskiego, gdyż między innymi stąd już w XII w. dostarczano granit do budowy wrocławskich świątyń. Również część romańskich murów dawnego kościoła w Górce zbudowano w pierwszej połowie XII w.  z miejscowego granitu. Obecnie kamieniołom eksploatuje złoże, które znajduje się na wzgórzu Górka 262 m n.p.m. Starsze wyrobiska są zalane wodą, a ich głębokość dochodzi do 50 m.

 

Dbamy o najwyższą jakość

Uzyskanie najwyższej jakości kruszyw możliwe jest dzięki stałemu monitorowaniu poszczególnych procesów produkcji. Nad ciągłością produkcji i jakością materiału opiekę sprawuje doświadczona kadra zarządzająca. 

 

PROCES PRODUKCYJNY

Po wstępnej kwalifikacji złoża do dalszego zastosowania następuje wybór miejsca eksploatacji. Odstrzelony urobek trafia na linię krusząco-sortującą, gdzie podlega obróbce mechanicznej. Proces technologiczny w zakładzie przeróbczym rozpoczyna się od wstępnego kruszenia urobku, po którym materiał trafia na przesiewacze, gdzie ulega segregacji na pożądane frakcje. Materiał trafia na odpowiednio oznakowane hałdy wyrobu gotowego. W końcowym etapie produkcji, ze składu gotowego wyrobu pobierane są próby do badań kontrolnych. Po akceptacji partii materiału przez Dział Jakości kruszywo trafia do klienta.

 

KONTROLA PRODUKCJI

W kopalni „Górka” wdrożono wewnętrzny system zakładowej kontroli produkcji, którego zadaniem jest monitorowanie jakości sprzedawanych produktów. Dodatkowo, produkty końcowe badane są w laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, w laboratorium Ferrocarbo oraz w trybie ciągłym w zakładowym laboratorium Mota-Engil Central Europe S.A. Wdrożony i utrzymany system ZKP gwarantuje otrzymanie produktów o najwyższej jakości.

 

CERTYFIKATY

Oferowane kruszywa naturalne spełniają wymagania obowiązujących norm europejskich:

PN – EN 12620 - Kruszywa do betonu
PN – EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN - EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN - EN 13383 - Kamień do robót hydrotechnicznych

 

Do każdej partii  materiału wydawany jest dokument oznakowania CE w systemie 2+. Kopalnia Granitu „Górka” posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę - Ośrodek Certyfikacji  Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, który cyklicznie przeprowadza inspekcję całego zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, zapewniając ciągły nadzór nad systemem ZKP.

 

Granit ze Strzelina – cechy fizyczne 

Naturalny granit pozyskiwany przez kopalnie zlokalizowane w okolicach Strzelina wyróżnia się najlepszymi parametrami fizycznymi, które sprawiają, że doskonale sprawdzą się jako trwały i wytrzymały budulec. Ma gęstość 2,66 g/cm3, jest odporny na ściskanie (wytrzymałość 253 MPa) i ścieranie (ścieralność na tarczy Boehmego 0,15 cm, ścieralność w bębnie Devala 2%). Wyróżnia go także niska nasiąkliwość (0,31%) oraz całkowita mrozoodporność. 


Producent granitu Strzelin, Wrocław 

Jako bezpośredni producent granitu dostarczamy najwyższej jakości grys, tłuczeń, kliniec, kamień łamany, piaski (kruszywo drobne i kruszywo o uziarnieniu ciągłym) oraz mieszkanki granitowe (kruszywo o uziarnieniu ciągłym). Nasza kopalnia granitu wykorzystuje własne pokłady skał strzelińskich. Cieniutkie, biegnące równolegle szczeliny (niewidoczne gołym okiem) pozwalają sprawnie dzielić kamień. Są one efektem procesu kurczenia się stygnącej masy skalnej. Skały są rozdrabniane mechanicznie do rozmiarów ziaren dopasowanych do konkretnych zastosowań produkowanego kruszywa. Materiał może zostać dodatkowo uszlachetniony za pomocą przesiewania. 
Kamieniołom granitu w Górce Sobockiej oddalony jest 9 km od Strzelina i około 40 km od Wrocławia. Kopalnia posiada jednak dostęp do bocznicy kolejowej, dlatego dostawy kruszyw realizujemy na terenie całej Polski.

 

LP Kruszywo granitowe Nazwa wg
PL-EN
Frakcja [mm] Norma PN-EN
1 PIASKI Kruszywo drobne 0/2 13043
2 Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/5 13043
3 GRYSY Kruszywo grube 2/8 - płukane 13043
12620
4 Kruszywo grube 2/8 - 13043
12620
5 Kruszywo grube 8/16 13043
12620
6 Kruszywo grube 16/22 13043
12620
7 MIESZANKI Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 13242
8 Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63 13242
9 KLINIEC Kruszywo grube 4/31,5 13242
10 TŁUCZEŃ Kruszywo grube 31,5/63 13242
11 KAMIEŃ
ŁAMANY
Kamień do robót hydrotechnicznych 40/250 13383 - ZKP 4
12 NIESORT   0/40 13242 - ZKP 4