pl en
12 664 80 00

Wytwórnie mas bitumicznych

Mota-Engil Central Europe dysponuje siecią nowoczesnych wytwórni mas bitumicznych. Bazujemy na sprawdzonych maszynach wiodących światowych producentów:

 • BENNINGHOVEN,
 • AMMANN,
 • BERNANI.
   

Ich duża wydajność, na poziomie 160-240 t/h pozwala na obsługę kluczowych kontraktów drogowych realizowanych przez firmę.
 

Niezwykle istotną kwestią jest dla nas utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych mieszanek – to przecież ona decyduje o trwałości i komforcie użytkowania wykonanych przez nas dróg. Jakość tę uzyskujemy zarówno poprzez odpowiedni dobór kruszyw i dodatków na etapie przygotowania recepty, jak i poprzez stosowanie zaawansowanych procedur produkcyjnych, zapewniających utrzymanie wysokiego reżimu technologicznego. Nasze centralne laboratorium prowadzi ciągłe badania, pozwalające na przygotowywanie wysokiej jakości mieszanek o założonych parametrach technicznych.
 

Mieszanki spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych. Dzięki wdrożonym systemom Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnym z normą PN-EN 13108-21, które uprawniają nas do znakowania wyrobów symbolem CE, gwarantujemy  wysoką jakość produktów.

Nasze wytwórnie spełniają wszelkie wymogi ekologiczne, a dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów, obniżono w znacznym stopniu emisję gazów i pyłów do powietrza. Stosowane filtry tkaninowe charakteryzują się skutecznością odpylania rzędu 99%, co przekłada się na znaczne zredukowanie odprowadzanych zanieczyszczeń oraz zmniejszenie uciążliwości instalacji.

 

Nasze wytwórnie prowadzą sprzedaż mas dla kontrahentów zewnętrznych. Oferujemy kompleksową usługę spełniającą wymagania naszych klientów.

 

W swojej ofercie posiadamy:

 • betony asfaltowe do warstw podbudowy, wiążących, wyrównawczych, ścieralnych z zastosowaniem asfaltów drogowych i modyfikowanych
 • betony asfaltowe o wysokim module sztywności (WMS)
 • mastyks grysowy SMA
 • mieszanki mineralno-asfaltowe o nieciągłym uziarnieniu - do cienkich warstw (BBTM)
 • asfalt lany
 • asfalt piaskowy
 • grys lakierowany

 

Możemy przygotowywać recepty dla wszystkich kategorii ruchu. Przeprowadzamy także wszelkie badania – zgodnie z życzeniem Zamawiającego.
Kontakt w sprawie sprzedaży mas bitumicznych:
wmb@mota-engil-ce.eu

 

 

WMB Jawornik

WMB Motycz 

WMB Jaksice

Jawornik 667
32-400 Myślenice
Tel: +48 12 272 34 09

Tel. kom.: +48 600 292 130

 

Dokładna lokalizacja: 49°51'53.7"N 19°54'34.6"E

Kozubszczyzna 58
21-030 Motycz
Tel: +48 668 838 544

 

 

Dokładna lokalizacja: 51°13'10.7"N 22°26'08.3"E 

Jaksice 85

32-200 Jaksice

Tel. kom.: +48 608 642 132

 

 

Dokładna lokalizacja: 50°19'24.4"N 20°02'12.9"E

 

 

WMB Cicibór Duży – Projekt A2 

WMB Międzyrzecze k. Oświęcimia – Projekt S1 

WMB Wandzin - Projekt S19

Cicibór Duży 

Działka nr 278/1 

21-500 Cicibór Duży 

Tel. kom.: 608-642-132

 

 

Dokładna lokalizacja: 52°04'15.4"N 23°07'26.2"E 

ul. Kopalniana 

43-220 Międzyrzecze k. Oświęcimia 

Działka nr 3463/160 

Tel. kom.: +48 604 584 244 

 

Dokładna lokalizacja: 50°01'40.6"N 19°05'13.2"E 

Wandzin 

21-100 Wandzin k. Lubartowa 

Działka nr 470/4 

Tel. kom.: +48 660 771 112 

 

 

Dokładna lokalizacja: 51°24'09.6"N 22°38'00.3"E