pl en
12 664 80 00

Mota-Engil Central Europe

O Firmie

Mota-Engil Central Europe jest jedną z największych rodzimych firm budowlanych w Polsce, czerpiącą z ponad 60-letniej polskiej tradycji budownictwa drogowo-mostowego, specjalizującą się jednocześnie w budownictwie kubaturowym, kolejowym, elektroenergetycznym oraz real estate. Firma posiada szeroki wachlarz oferowanych usług, wyróżniających się wysoką jakością. Mota-Engil Central Europe ma w swoim dorobku budowę setek kilometrów kluczowych dla państwa autostrad i dróg ekspresowych, kompleksów mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej czy stacji elektroenergetycznych.

Jako silna i zdywersyfikowana spółka, jest także liderem w obszarach bezpieczeństwa pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma stale promuje kulturę bezpieczeństwa nie tylko wśród swoich pracowników, ale także u swoich podwykonawców, działając m.in. poprzez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, czego dowodem są stałe wyróżnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2016 roku Mota-Engil Central Europe zdobyła prestiżową nagrodę w kategorii „Outstanding human capital investor”. Wprowadzona strategia rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu pokazały, że Mota-Engil to firma odpowiedzalna, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Pracowników oraz społeczności lokalnych.

 


Historia

1997r. Rozpoczęcie działalności Mota-Engil w Polsce - przyznanie dwóch kontraktów na budowę i odbudowę 142 obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu autostrady A4, odcinek: Wrocław-Prądy oraz Prądy-Nogawczyce
1998 r. Mota-Engil przejmuje Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 
2000 r. Mota-Engil przejmuje Przedsiębiorstwo Budowy Mostów w Lubartowie Sp. z o.o. 
2004 r. Powstanie spółki Mota-Engil Polska S.A.
2007 r. Zakup kopalni granitu w Górce Sobockiej 
2009 r. Mota-Engil Polska S.A. zmienia nazwę na Mota-Engil Central Europe S.A.
2010 r. Zakup  Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie
2011 r. Przejęcie Eltor S.A., przedsiębiorstwa  specjalizującego się m.in. w wykonawstwie prac elektroenergetycznych

2013 r. Mota-Engil Central Europe przystępuje do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

2015 r. Grupa Mota-Engil wśród 100 największych firm budowlanych na świecie

 


Obszary Biznesowe

  • Budownictwo kubaturowe
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Kolej
  • Nieruchomości
  • Utrzymanie dróg
  • Kopalnie
  • Prace elektroenergetyczne