pl en
12 664 80 00

Polityka prywatności

Mota-Engil Central Europe S.A. prowadzi swoją działalność zgodnie z następującymi zasadami:​

  • Gromadzenie najważniejszych danych i używanie ich zgodnie z prawem
  • Gromadzenie i przetwarzanie danych zgodnie z wewnętrznymi procedurami i nieudostępnianie ich na zewnątrz
  • Osoby przesyłające informacje podlegają prawom o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), m. in. prawu do wglądu, poprawiania oraz wycofywania zgody na gromadzenie tychże danych

 

Mota-Engil Central Europe S.A. w ramach swoich usług gromadzi następujące informacje:

  • Dane osobowe używane w procesie rekrutacji
  • Numery IP
  • Dane związane z systemem (system operacyjny, przeglądarka internetowa, rozdzielczość ekranu)


Mota-Engil Central Europe S.A. nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają tylko wyznaczone osoby. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy dana osoba wyrazi zgodę na dostęp do jej danych lub na wniosek władz. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: contact@mota-engil-ce.eu