BACK

Jesteś tutaj:CSR

Stypendia

4754_obraz1.png

Odpowiedzialność społeczna odgrywa ważną i strategiczną rolę w Mota-Engil Central Europe. Głównymi obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu w które zaangażowana jest spółka, są bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo pracowników na budowach. W 2015 roku do tych strategicznych obszarów działania CSR, dodano także edukację. Powstał program stypendialny dla dzieci pracowników spółki, organizowany wspólnie przez Mota-Engil Central Europe oraz Fundację im. Manuela António da Mota.

Mimo, że edukacja w Polsce jest darmowa, to każdy student obciążony jest kosztami podręczników, pomocy naukowych, a często również kosztami życia w mieście akademickim. Program, którego celem jest wspieranie i zachęcanie najlepszych i najbardziej ambitnych studentów do rozwijania talentów i zdobywania wiedzy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a z roku na rok coraz bardziej się rozwija.

Więcej informacji na temat programu:

Departament Komunikacji i PR

communication@mota-engil-ce.eu