pl en
12 664 80 00

Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)

Wartość projektu: 0 Typ: Drogi i mosty Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 79+773 do km 102+810. Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Trasa od zachodniej strony ominie Lubartów, a następnie od wschodu miejscowość Niemce. W ramach inwestycji powstanie o dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa) o łącznej długości ok. 23 km. Wykonawca przebuduje także drogi kolidujące z planowaną drogą ekspresową oraz wybuduje dodatkowe jezdnie, obsługujące ruch lokalny. Kontrakt przewiduje także budowę czterech węzłów drogowych: „Lubartów Północ” (dawniej Wincentów),  „Lubartów Zachód” (dawniej Lubartów), „Niemce Wschód” (dawniej Niemce) oraz  „Niemce Południe” (dawniej Leonów), a także dowiązanie do istniejącego węzła „Lublin Rudnik”. Kontrakt przewiduje również m.in. budowę obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska, ekranów,  urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania ruchem czy oświetlenia drogowego.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”, a na wykonanie zadania przewidziano 36 miesięcy (z wyłączeniem zim tj. od 16 grudnia do 15 marca). Prace budowlane zostały zaplanowane na lata 2022-2024.

 

 

ZADANIE:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Lubartów od Węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do Węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)

DŁUGOŚĆ ODCINKA:
ok. 23 km

WARTOŚĆ ZLECENIA:
835,66 mln zł

SYSTEM:
Projektuj & Buduj

TERMIN REALIZACJI:
36 mies. (z wyłączeniem okresów zimowych)

ZAMAWIAJĄCY:

GDDKiA Oddział Lublin

WYKONAWCA:

Mota-Engil Central Europe S.A.