pl en
12 664 80 00

Zaprojektowanie i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) – Ploski

Wartość projektu: 0 Typ: Drogi i mosty Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Zadanie powierzone Mota-Engil zakłada wykonanie prac projektowych, a następnie budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a także przebudowę dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg obsługujących i dojazdowych. Na odcinku przewidziano także węzeł Zabłudów, zapewniający relację Białystok – Zabłudów - Bielsk Podlaski - Juchnowiec Kościelny. Zadanie obejmować będzie też budowę 16 obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów drogowych, 4 mostów, w tym 160-metrowego mostu nad rzeką Narew. Powstaną także 4 przejścia dla zwierząt. Nowa droga wyposażona zostanie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”, a na wykonanie zadania przewidziano 36 do 39 miesięcy (w okresie realizacji z wyłączeniem zim tj. od 16 grudnia do 15 marca). Prace budowlane zostały zaplanowane na lata 2022-2024.

 

Planowany odcinek S19 Białystok Pd-Ploski stanowi fragment planowanej międzynarodowej trasy Via Carpatia, inwestycji o znaczeniu europejskim, łączącej kraje nadbałtyckie z Europą Południową. To także bardzo ważna trasa dla mieszkańców Bielska Podlaskiego, łącząca miasto z Białymstokiem.

 

WARTOŚĆ ZLECENIA:

396 981 704,99 zł

 

ZADANIE:

Budowa odcinka S19 Białystok Pd-Ploski

 

DŁUGOŚĆ:

12,73 km

 

SYSTEM:

Projektuj & Buduj

 

TERMIN REALIZACJI:

36-39 miesięcy

2022-2024

 

ZAMAWIAJĄCY:

GDDKiA Oddział Białystok

 

WYKONAWCA:

Mota-Engil Central Europe S.A.