pl en
12 664 80 00

Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach na terenie miasta Szczucin – Etap III

Kraj: Poland, Szczucin Wartość projektu: 0 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Na terenie gminy Szczucin po raz pierwszy w Polsce zastosowano  metodę zabezpieczenia odpadów azbestowych według wytycznych Instytutu Pracy w Łodzi.

Zamiast zrywania, transportu i składowania odpadów azbestowych wbudowanych w istniejące drogi i place przykryto je warstwą kruszywa łamanego oraz szczelnym dywanikiem z masy mineralno-bitumicznej. Ze względu na dużą ilość odpadów, trudne było zdjęcie warstw zawierających azbest i umieszczenie ich na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Konstrukcja zastosowanej nawierzchni składa się z podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

Wykonana nawierzchnia ma powierzchnię 156 385 m2, a pobocza 47 027 m2. Wyremontowano też pobocza i przepusty 23 226 m oraz wykonano i utwardzono zjazdy 10 285 m2. Łączna ilość zabezpieczonych odpadów azbestowych wyniosła 79 000 t.

 

Klient:

Szczucin Municipality

 

Wartość kontraktu:

15 876 344 PLN / 3 881 746.70 EUR
1 EUR = 4.09

 

Termin realizacji:

06/2010 – 11/2010