pl en
12 664 80 00

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Namyślin - Boleszkowice -Granica IZ w km 265,980 - 285,000

Wartość projektu: 0 Typ: Inne Status projektu: Zakończony
Opis

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku Namyślin- Boleszkowice -Granica IZ w km 265,980 - 285,000 w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822”

 

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Zachodni, Poznań

Okres realizacji:

VII 2017 – XII 2018

Zakres robót:

Odcinek pomiędzy stacją Namyślin i granicą IZ Zielona Góra jest kolejnym wygranym przez Mota-Engil Central Europe S.A. przetargiem na wykonanie robót na linii kolejowej 273 Wrocław Główny – Zielona Góra – Szczecin Główny.

 

Zakres prac obejmuje:

  • Wymiana nawierzchni torowej na odcinku pomiędzy Namyślinem a Bielinem wraz z nawierzchnią torową na stacjach Namyślin, Boleszkowice i Mieszkowice w łącznej długości ok. 26 km toru
  • Likwidacja nieużytkowanego toru bocznego na stacji w Mieszkowicach
  • Wymiana 29 rozjazdów na stacjach Namyślin, Mieszkowice i Boleszkowice
  • Remont 6 przejazdów kolejowych na odcinku robót
  • Przebudowa 8 peronów na stacjach Boleszkowice, Namyślin, Mieszkowice oraz przystanku osobowego Bielin wraz z montażem nowych wiat peronowych i modernizacją informacji pasażerskiej
  • Modernizacja 1 mostu i 2 wiaduktów
  • Modernizacja 4 przepustów w ciągu linii kolejowej
  • Roboty Branży SRK
  • Wymiany elementów sieci trakcyjnej
  • Roboty oświetleniowe na stacjach i peronach

 

Po wykonaniu robót prędkość pociągów osobowych na zrealizowanym odcinku osiągnie 120 km/h. Zwiększy się także komfort obsługi pasażerów na stacjach. Perony zostaną podwyższone co ułatwi wsiadanie do wagonów, ustawione zostaną nowe ławki i wiaty, umieszczona nowa informacja pasażerska, na dojściach do peronów usunięte zostaną wszystkie przeszkody dla osób niepełnosprawnych. Zwiększy się także estetyka, a perony uzyskają nowe oświetlenie.