pl en
12 664 80 00

Stacja elektroenergetyczna Sochaczew

Kraj: Polska Wartość projektu: 0 Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Dział Elektromechaniczny MECE rozbuduje stację 220/110 kV w Sochaczewie. Inwestycja ta ma znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w centralnej części Polski. Wartość umowy przekracza 31 mln zł.  

Zakres prac​​​​​​​:

 • wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla Inwestycji,
 • budowę nowego stanowiska autotransformatora AT1,
 • rozbudowę rozdzielni 220 kV,
 • rozbudowę rozdzielni 110 kV,
 • budowę budynku przekaźników i potrzeb własnych,
 • budowę linii kablowej 110 kV dla połączenia istniejącej jednostki autotransformatora AT2 z nowobudowanym polem nr 2 rozdzielni 110 kV,
 • modernizację obwodów wtórnych i telekomunikacji,
 • modernizację istniejącego budynku nastawni,
 • modernizację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zwiększenia przepustowości, w tym wymianę separatora oleju,
 • modernizację układu dróg wewnętrznych,
 • dostarczenie, zainstalowanie oraz uruchomienie systemów SOT.