pl en
12 664 80 00

Stacja elektroenergetyczna Rożki

Wartość projektu: 0 Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oraz rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w Rożkach.

Kontrakt obejmuje:

• demontaż istniejącej i budowę nowej rozdzielni 220 kV,

• modernizację obwodów wtórnych, telekomunikacji, SOT,

• budowę budynku technologicznego wraz z drogą dojazdową,

• budowę trzech budynków potrzeb własnych,

• przebudowę stanowisk autotransformatorów,

• przebudowę wprowadzeń liniowych do stacji.

Modernizacja stacji jest inwestycją o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego całego kraju.

Zakończenie prac zostało zaplanowane na przełom 2025 r. i 2026 r.