pl en
12 664 80 00

Sieć kanalizacyjna w Toruniu

Kraj: Polska Wartość projektu: 43381140 Typ: Inne Status projektu: Zakończony
Opis

Zgodnie z założeniami Gminy Miasta Toruń oraz Toruńskich Wodociągów w ramach Projektu Funduszu Spójności wykonano kanalizację sanitarną i deszczową o całkowitej długości ok. 240 km oraz wymieniono sieć wodociągową o długości 17 km. Zakresem projektu objęta była cześć aglomeracji Torunia obejmująca ok. 212 000 mieszkańców. Powyższy cel, z uwagi na jego zakres oraz problematykę techniczną  i finansową, uwzględniony został do sfinansowania przez Fundusz ISPA Unii Europejskiej i zawarty w Kontrakcie Nr 2000/PL/16/P/PE/010: „Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Torunia”.

 

Celem Kontraktu W07 było wykonanie projektów technicznych sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz budowa tych sieci wraz z obiektami na terenie osiedli Kaszczorek, Wrzosy i Winnica. Budowa sieci kanalizacyjnych miała na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców, ochronę gleby i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach i wodach deszczowych wprowadzanych do gruntu. Budowa przyczyniła się także do likwidacji istniejących, często nieszczelnych, zbiorników na nieczystości płynne na terenie posesji.

Na zakres Kontraktu składały się prace projektowe związane z opracowaniem projektów budowlanych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedli Wrzosy, Kaszczorek i Winnica oraz budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlach Wrzosy, Kaszczorek i Winnica

 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wyniosła ok. 87.490 m w tym kanalizacji sanitarnej (DN 0,2-0,5 m) około 48.040 m, kanalizacji deszczowej (DN 0,3-1,0 m) około 39.450 m. Zakres rzeczowy obejmował również wykonanie 7 szt. przepompowni o wydajności 5 l/s – 120 l/s.

W zakres Kontraktu włączone zostało projektowanie i wykonanie prostopadłych odgałęzień łączących sieć kanalizacyjną ze studzienkami w granicach posesji indywidualnych odbiorców dla wszystkich osiedli mieszkaniowych objętych Kontraktem. Kontrakt dotyczy wykonania 3000 odgałęzień o łącznej długości ok. 21000 m.

 

WYBRANE ASORTYMENTY ROBÓT

całkowita długość sieci kanalizacyjnej 
w tym: kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej

87.490 m
48.040 m
39.450 m

sieć kanalizacji sanitarnej i  deszczowej dla osiedla Kaszczorek

29.505 m

sieć kanalizacji sanitarnej i  deszczowej dla osiedla Wrzosy

52.755 m

sieć kanalizacji sanitarnej i  deszczowej dla osiedla Winnica

5.230 m

 

 

 

 

 

 

 


Klient:

Toruń Municipality

 

Wartość kontraktu:

43 381 140 PLN / 10 818 239.40 EUR
1 EUR = 4.01

 

Termin realizacji:

09/2003 – 05/2009