pl en
12 664 80 00

S3 Jawor - Bolków

Kraj: Poland, Jawor Wartość projektu: 262502760 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km.

 

W ramach projektu realizowane będą:

 • budowa dwóch węzłów drogowych „Jawor Południe”, „Bolków”,
 • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych
 • budowa czterech mostów w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • budowa przepustów drogowych,
 • budowa ogrodzenia drogi ekspresowej.

 

Parametry techniczne drogi:

 • Przekrój dwujezdniowy, tj.: – 2×2
 • klasa techniczna – S
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • liczba pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami – min. 5 m
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • pas awaryjny – 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/os
 • skrajnia pionowa – 4,7 m
 • pochylenie poprzeczne – 2,5%

 

Klient:

GDDKiA Wrocław

 

Wartość kontraktu:

262 502 760 / 61 047 153.49 EUR
1 EUR = 4.30

 

Termin realizacji:

10/2015 – 12/2018