pl en
12 664 80 00

S17 Skrudki - Sielce

Kraj: Polska Wartość projektu: 270000000 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Inwestycja zakłada budowę drogi ekspresowej na odcinku „węzeł Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Budowany odcinek drogi ma mieć długości ok. 13,17 km. 

Odcinek będzie przebiegał równolegle do istniejącej drogi krajowej Nr 17 po jej południowo – zachodniej stronie.

 

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

 • Przekrój dwujezdniowy, tj. 2 x 2
 • Klasa techniczna S (droga ekspresowa)
 • Prędkość projektowa Vp100 km/h
 • Liczba pasów ruchu2 x 2 x 3,5 m (rozwiązanie etapowe)
 • Szerokość pasa ruchu 3,5 m
 • Szerokość pasa dzielącego 12,0 m (wraz z opaskami - rozwiązanie etapowe)
 • Szerokość opaski 0,5 m (w ramach pasa dzielącego)
 • Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
 • Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji,urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • Szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu 32,5 m
 • Kategoria ruchu KR7
 • Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa 5,0 m
 • Pochylenie poprzeczne 2,5 %

 

Klient:

GDDKiA Lublin

 

Wartość kontraktu:

270 000 000 / 64 285 714.29 EUR
1 EUR = 4.20