pl en
12 664 80 00

Rozbudowa ulicy 1-ego Maja wraz z przebudową „Mostu Herbskiego”

Kraj: Poland, Kielce Wartość projektu: 11041000 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Kontrakt w swoim zakresie obejmował przebudowę wiaduktu przy ul. 1-go maja w Kielcach zwanego potocznie „Mostem Herbskim”. Inwestycja dotyczyła również rozbudowy sąsiadujących z obiektem ulic, a w rezultacie także przebudowę sieci energetycznej SN i NN, trakcyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej.

Wybudowany wiadukt jest obiektem jednoprzęsłowym o konstrukcji żelbetowej płytowej monolitycznej o zbrojeniu sztywnym z profili walcowanych typu HE650M uzupełnionym zbrojeniem wiotkim ze stali BSt500.

 

Podstawowe parametry:

 • rozpiętość podporowa L = 27 m
 • ukos = 46,5
 • szerokość (prostopadła do osi jezdni) B = 14 m obejmująca:
 • jezdnię 2 x 3,5 = 7 m
 • obustronne chodniki po 2,25 m
 • grubość przęsła h = 0,8 m;
 • klasa obciążenia: klasa A – 50 t
 • łożyska elastomerowe 14 szt., w tym dla reakcji ujemnych 2 szt.
 • posadowienie na palach żelbetowych pref. 40/40 cm, dług. 10,0 m.
 • płyta fundamentowa grub. 1,0 m,
 • ścianki czołowe żelbetowe użebrowane,
 • oczep żelbetowy z ciosami podłożyskowymi, ścianką zapleczną stanowiącą zamknięcie obiektu od strony nasypu, a także stanowiącą oparcie dla żelbetowych monolitycznych płyt przejściowych.

 

Klient:

MZD Poland

 

Wartość kontraktu:

11 041 000 PLN / 2 726 172.84 EUR
1 EUR = 4.05

 

Termin realizacji:

08/2009 – 08/2010