pl en
12 664 80 00

Rozbudowa linii Tramwajowej KST Etap II B

Kraj: Poland, Kraków Wartość projektu: 164686666 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Nowa linia, wraz z estakadą prowadzącą nad torami kolejowymi, pozwala nie tylko na szybki i bezpieczny przejazd tramwajów, ale również na komfortową komunikację pieszą i rowerową, dzięki chodnikom i ścieżce rowerowej. Ułatwiony został też dostęp do peronów kolejowych dworca Kraków Płaszów, na które z estakady można dostać się schodami lub windą. Co więcej, cała trasa została przygotowana tak, aby umożliwić przejazd pojazdów uprzywilejowanych, dzięki czemu będą one mogły omijać trasy o dużym natężeniu ruchu. 

 

Zakres inwestycji:

Przebudowa system dróg na odcinku długości 1,5 km:

 • budowa ul. Gromadzkiej;
 • poszerzenie ul. Prokocimskiej;
 • przebudowa skrzyżowania ul. Wielickiej i Prokocimskiej;
 • poszarzenie ul. Żołnierskiej

 

Prace kolejowe w ciągu odcinka 2,19 km:

 • poszerzenie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju KST wraz z przystankami tramwajowymi; nawierzchnia powinna umożliwiać przejazd miejskiej komunikacji autobusowej oraz pojazdom uprzywilejowanym;
 • budowa trakcji tramwajowej; system kontroli terenu oraz system informacji pasażerów;
 • budowa stacji elektroenergetycznej zasilającej przewody trakcyjne z technologicznymi i wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wody, ogrzewania oraz system mechanicznej wentylacji;

 

Budowa obiektów inżynieryjnych (600 m):

 • długi wiadukt nad dworcem PKP – łączący ul. Prokocimską z ul. Gromadzką i ul. Saską;

 

Inne prace:

 • budowa ekranów dźwiękoszczelnych;
 • zbiornik sanitarny;
 • przepompowania wody deszczowej;
 • system drenażu;
 • oświetlenie;
 • system sygnalizacji ruchu;
 • rekonstrukcja systemów usług komunalnych: kanalizacja, system odprowadzania ścieków;
 • kanalizacja burzowa, system zaopatrzenia w wodę, rury gazowe, instalacje elektryczne, przewody telekomunikacyjne, przewody grzewcze oraz dostępne dla ludzi kanały ściekowe;
 • rozbiórka budynku przemysłowego, skrzynki, garaży i obiektów nietrwale przymocowanych do ziemi.

 

Prace projektowe, w tym bez ograniczeń:

 • alternatywny projekt torów-wymiana starego toru na „cichy” i zielony, wykonany na płycie RCC z mat antywibracyjnych – wzdłuż ulicy Wielickiej, w ramach decyzji ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) i na obszarze rozjazdów w kierunku mostu nad torami kolejowymi PKP;
 • dodatkowo, jako analiza podwykonawcza hałasu (przed inwestycją oddana do użytku) wzdłuż ulicy Wielickiej.

 

Klient:

ZIKiT Kraków

Wartość kontraktu:

164 686 666 PLN / 39 211 110.95 EUR
1 EUR = 4.20

Termin realizacji:

09/2013 – 09/2015