pl en
12 664 80 00

Remont mostu na rzece San w Jarosławiu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 868 Jarosław – Bałżec; km 1+450

Kraj: Poland, Jarosław Wartość projektu: 11044330 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Renowacja mostu na rzece San w Jarosławiu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec, km 1+450,00 wraz z pracami drogowymi i mostowymi. Istniejąca struktura zawiera trzy X-przęsła swobodnie podpierające konstrukcje nośną; przęsło – 60,5 m każde. Są to konstrukcje nośne z rozstawem szerokości dźwigarów kratowych o wartości 8,6 metra. Dźwigary kratowe zawierają wiatrownice w dolnej i górnej warstwie. W ramach remontu istniejącego mostu oczekuje się usunięcia betonu, który go wypełnia oraz odcinka „Zoresa”, a także ich wymianę na płycie RCC, grubość 21 cm, wykonana z betonu C35/45. Konstrukcja składająca się z poprzecznic i podłużnic rusztowania, ma zastąpić skorodowane skrajne podłużnice i wzmocnić skrajne pole ramienia poprzecznicy.

 

Struktura stalowa mostu została oczyszczona i pokryta powłoką antykorozyjną. Prace zostały wykonane z zawężeniem jezdni ze światłami sygnalizacyjnymi. Zakres wykonanych prac obejmował: demontaż tarasu, demontaż stalowych balustrad, czyszczenie stalowej struktury mostu wraz z zapewnieniem powłoki antykorozyjnej, wymianę skrajnych podłużnic, wzmocnienie skrajnych ramion pola poprzecznicy, wykonanie płyty RCC, montaż armatur pokładowych, wykonanie nawierzchni na jezdni i chodnikach, pokrycie nową nawierzchnią filarów, odpryskiwanie murów oporowych, położenie antykorozyjnego pokrycia na konkretne nawierzchnie, wymianę wózków kontrolnych, odnowienie krętych schodów wraz ze wzmocnienie stożków oporowych, wykonanie konstrukcji jezdni na drogach dojazdowych, przebudowę chodników i podjazdów. Po odnowieniu, klasę obciążenia konstrukcji określa się jako „C”. Całkowita długość wynosi 185,24 metry, szerokość: 12,52 m. Struktura nie miała wydłużonego nachylenia wzdłuż całej rozpiętości, lecz spad na szerokości rynny między wlotami 0,5%. Spadek poprzeczny na chodnikach i jezdni wynosi 2% i 3%. Drogi dojazdowe dostosowano do parametrów drogi klasy-G.

 

Podstawowe parametry:

  • stal – 13,7 ton;
  • beton – 750 m3;
  • struktura stalowa – 152 ton;

powłoka antykorozyjna dla struktury stalowej – 15000 m2;

 

Klient:

Regional Road Administration of Podkarpacie in Rzeszów

 

Wartość kontraktu:

11 044 330 PLN / 2 635 878.28 EUR
1 EUR = 4.19

 

Termin realizacji:

12/2008 – 09/2010