pl en
12 664 80 00

Przebudowa autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice

Kraj: Poland, Balice Opatkowice Wartość projektu: 108243345 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Kontrakt obejmował przebudowę wraz z dostosowaniem nawierzchni do nośności 115 kN/oś autostrady A4 na odcinku Balice – Opatkowice na długości: jezdnia lewa km 411 + 346 – 426 + 908,56 i jezdnia prawa 411 + 346 – 427 + 458,86, oraz 5-ciu węzłów autostradowych.

 

Zakres robót podstawowych obejmował m.in.:

  • frezowanie i rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z elementami wyposażenie drogi a następnie wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji nawierzchni, wraz z uzupełnieniem i profilowaniem istniejących poboczy i pasa rozdziału,
  • przebudowę dwóch obiektów mostowych w zakresie wymiany ustrojów nośnym wraz dostosowaniem podpór oraz remont 13 obiektów mostowych, w tym 8 w ciągu autostrady i 5 obiektów nad autostradą, 
  • remont, wymianę i uzupełnienie elementów odwodnienia pasa drogowego,
  • remont i przebudowę wraz z zasilaniem oświetlenia,
  • budowę kładki pieszo – rowerowej wraz z wyposażeniem i podejściami, 
  • budowę sterowni śluzy na Stopniu Wodnym „Kościuszko”,
  • odtworzenie oznakowania poziomego, remont i uzupełnienie oznakowania pionowego, znaki zmiennej treści wraz ze stacją monitorującą i jej zasilaniem,
  • wymianę barier ochronnych i budowę ogrodzenia drogi, remont dróg gospodarczych i budowę zjazdów technologicznych.

 

WYBRANE ASORTYMENTY ROBÓT 

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8.355  m3

podbudowa bitumiczna WMS

11.341 m3

warstwa wiążąca WMS 0/20 grubości 9 cm

380.002m2

warstwa ścieralna z mieszanki SMA 3,6 cm

369.567m2

nawierzchnia z destruktu uzyskanego z rozbiórki istniejącej drogi

12.364 m3

siatka szklana dla zabezpieczenia nawierzchni

250 627m2

bariery energochłonne

42.386mb

ogrodzenie autostrady

31.087mb

 

Klient:

GDDKiA Warszawa

 

Wartość kontraktu:

108 243 345 PLN / 29 574 684.43 EUR
1 EUR = 3.66

 

Termin realizacji:

10/2006 – 12/2008