pl en
12 664 80 00

Parkingi w formule PPP, Gdańsk

Wartość projektu: 0 Typ: Inne Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Spółka celowa Immo Park Gdańsk z grupy Mota-Engil Central Europe wybuduje dla miasta Gdańsk cztery parkingi.

Umowa przewiduje utworzenie łącznie 1202 miejsc parkingowych na czterech parkingach, z czterech stron okalających ścisłe centrum Gdańska:
1) Dwupoziomowy parking podziemny na 337 miejsc będzie zlokalizowany przy ulicy Podwale Staromiejskie – w części od Targu Rybnego i Hotelu Hilton
2) Jednopoziomowy podziemny posiadający 112 miejsc postojowych będzie zlokalizowany pod placem Targ Węglowy
3) Na ulicy Podwale Przedmiejskie zostanie zbudowany parking podziemny dla 260 samochodów – teren między Teatrem Szekspirowskim a Motławą
4) Przy Długich Ogrodach powstanie czteropoziomowy, nadziemny parking dla 493 pojazdów – obecny parking terenowy między Podwalem Przedmiejskim a Redutą Żbik

Budowa parkingu przy Długich Ogrodach powinna zakończyć się po 24 miesiącach, pozostałych – po 36 miesiącach.

Realizacja inwestycji w formule PPP
Projekt realizowany w formule PPP polega na przekazaniu przez miasto gruntów pod parkingi koncesjonariuszowi. Koncesjonariusz ma za zadanie zaprojektować, wybudować, sfinansować i zarządzać parkingami przez ustalony w umowie czas. Środki na realizację projektu pochodzą w większości z kredytu bankowego. Zaplanowany w takiej formule czas eksploatacji jest skalkulowany tak, aby możliwe było osiągnięcie oczekiwanej przez inwestora stopy zwrotu z przedsięwzięcia. I tylko inwestor ponosi całkowite ryzyko osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu. Po zakończeniu umowy koncesji inwestycja jest nieodpłatnie przekazywana partnerowi publicznemu, w tym przypadku miastu.

 

https://dziennikbaltycki.pl/abc-inwestycji-budowy-parkingow-podziemnych-w-gdansku/ar/13910019