pl en
12 664 80 00

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego

Kraj: Polska Wartość projektu: 284000000 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. jest kontynuacją I etapu obwodnicy, który został przekazany do użytkowania pod koniec 2009 roku. Dzięki wybudowaniu II etapu obwodnicy ruch tranzytowy przeniesie się z miasta na obwodnicę. Spowoduje  to skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 11 oraz usprawni ruch w kierunku Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław.

 

Kontrakt obejmuje budowę:

  • drogi ekspresowej: 2 jezdnie na długości około 12,8 km,  
  • jednego węzła drogowego ,  
  • 15 obiektów inżynierskich,
  • sieć dróg poprzecznych i dojazdowych,
  • urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
  • urządzeń oświetlenia drogowego,
  • zabezpieczeń akustycznych,
  • ogrodzenia obwodnicy,
  • nasadzenia zieleni przydrożnej,

 

Klient:

GDDKiA Poznań

 

Wartość kontraktu:

284 000 000 PLN / 67 619 047.62 EUR
1 EUR = 4.20

 

Termin realizacji:

11/2014 – 07/2017