pl en
12 664 80 00

Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec

Kraj: Poland, Żywiec Wartość projektu: 260000000 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

W ramach dokończenia budowy S69 Bielsko-Biała Żywiec-Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, zostaną wykonane: roboty drogowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, roboty mostowe, oświetlenie, odwodnienie korpusu drogi, przebudowy sieci gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, przebudowy cieków naturalnych i urządzeń melioracyjnych - budowa zbiornika „Kiemlichowiec” (droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi publicznej oraz roboty wykończeniowe),  elementy ochrony środowiska.

 

Droga S69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S69 na południe jest słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

 

 Do głównych celów Inwestycji należy:

 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S69 jako jednego z elementów podstawowego układu  drogowego Polski i Regionu  Śląskiego,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
 • usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją.

 

Parametry techniczne drogi:

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - Vp = 80 km/h
 • prędkość miarodajna - Vm = 100 km/h
 • przekrój normalny - 2/2
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - 12,00 m (w tym rezerwa na trzecie pasy ruchu dobudowywane do środka)
 • szerokość pobocza - 0,75 ÷ 1,25 m
 • skrajnia pionowa - 4,70 m
 • obciążenie - 115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6.

 

Klient:

GDDKiA Katowice

Wartość kontraktu:

260 000 000 / 63 414 634.15 EUR
1 EUR = 4.10