pl en
12 664 80 00

Justin Centre we Wrocławiu

Kraj: Polska Wartość projektu: 74100000 Typ: Budynki Status projektu: Zakończony
Opis

Decydujące znaczenie dla architektury i formy obiektu miały w procesie projektowania jego otoczenie i lokalizacja w ścisłej zabudowie śródmiejskiej w obszarze średniowiecznego miasta Wrocławia, oraz związane z tą lokalizacją uwarunkowania historyczne.

Wysokość obiektu została ograniczona, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy do 24 m (wymóg konserwatorski). Jest to wysokość porównywalna z otaczającą zabudową Placu Dominikańskiego - zespołem Galeria Dominikańska, budynkiem Urzędu Statystycznego przy ul. Oławskiej, a także budynków biurowych przy ul. Wita Stwosza. Głównym założeniem projektantów było stworzenie nowoczesnego budynku o raczej wertykalnej kompozycji elewacji, optymalnie wpisującego się we współczesny układ zabudowy. Ponadto nawiązanie do architektury dawnej poczty, gotyckiego kościoła oraz Galerii Dominikańskiej, przy możliwie dużym wykorzystaniu powierzchni działki. Zarówno architekci, jak również inwestor chcieli uniknąć powiązań z estetyką modernizmu oraz eksponowania mieszkalnego charakteru budynku.

 

W kompozycji kompleksu można wyodrębnić dwie części, które odpowiadają podziałowi funkcjonalnemu obiektu. Południową partię działki zajmuje budynek hotelowy z przeszklonym patio nad pierwszym piętrem, natomiast budynek apartamentowy, zajmujący północną część działki ma formę dwutraktową z otwartym, zadrzewionym pasażem na wysokości drugiego piętra. Naturalny wygląd pasażu zapewnia umieszczenie, na poziomie pierwszego piętra komór wypełnionych dwumetrową warstwą urodzajnej ziemi dla posadzenia dużych drzew. Na parterze zespołu dominują powierzchnie handlowe i usługowe, dostępne z zewnątrz. Zlokalizowano tam również restaurację hotelową, połączoną z hallem hotelu i ul. Błogosławionego Czesława. Część hotelowa oraz wschodnie skrzydło apartamentowe wznoszą się na maksymalnie możliwą (dopuszczoną) wysokość sześciu pięter, przy czym ostatnia kondygnacja pozostaje całkowicie przeszklona i wycofana względem lica elewacji. Zachodnie skrzydło apartamentowe osiąga wysokość pięciu pięter, a ściany zewnętrzne dwóch najwyższych kondygnacji są dodatkowo nachylone by umożliwić wymagane prawem nasłonecznienie naprzeciwległych budynków.  Główne wejścia do hotelu zostały zaplanowane od ul. Krawieckiej i ul. Bł. Czesława.

Wejścia do części mieszkalnej zlokalizowano przy ul. Krawieckiej (reprezentacyjny hall z eliptycznymi schodami) oraz ul. Wita Stwosza.

 

Wejście zaakcentowano trzykondygnacyjnym przeszkleniem elewacji na całej wysokości hallu wejściowego. Na przeszklenie nałożono warstwę szklanych, wytapianych elementów dokładnie odzwierciedlających fragment portalu wejściowego budynku dawnej poczty. Wschodnia elewacja części apartamentowej zostanie oddzielona od zgiełku ulicznego w postaci akustycznej kurtyny z giętego szkła. Przesłona ta nada budynkowi reprezentacyjny charakter, poprzez ukrycie jego mieszkalnej funkcji, przejawiającej się w typowych podziałach elewacji. Tafle giętego szkła, o fali przesuniętej w kolejnych segmentach sprawiają wrażenie ruchu, a co za tym idzie subtelność bryły. Wizualną lekkość od strony północnej (ul. Wita Stwosza) zapewni częściowe otwarcie widokowe na wewnętrzny pasaż znajdujący się na poziomie drugiego piętra. Widok drzew rosnących na poziomie trzeciej kondygnacji tworzy interesujący element południowej pierzei ul. Wita Stwosza. Budynek został obłożony kamiennymi płytami „płomieniowanego” granitu o czerwonej i czarnej barwie na zewnątrz oraz piaskowo-szarej od strony pasażu i ul. Krawieckiej. Wewnątrz pasażu przewidziano również elementy (głównie balkony) z czerwonego trawertynu oraz wewnętrzne kładki wykonane ze stali. Wysokości pięter kompleksu zostały zróżnicowane. W świetle konstrukcji parter jest najwyższy 480 cm, pierwsze piętro 340 cm, pozostałe kondygnacje 280 cm. Piętra zostały na elewacji wschodniej zblokowane parami (po dwie kondygnacje) co stworzyło wrażenie budynku trzykondygnacyjnego o bardzo wysokich kondygnacjach.

 

Wybrane asortymenty robót:

  • Ilość betonu konstrukcyjnego: 17 500 m3
  • Klasa betonu konstrukcyjnego: B-30 (B-30 W-6 Penetron)
  • Ilość stali zbrojeniowej: 2 300 t
  • Liczba kondygnacji nadziemnych      7
  • Liczba kondygnacji podziemnych      2
  • Długość / szerokość  kompleksu budynków  145,90 / 46,89 m
  • Powierzchnia zabudowy         5174,25 m2
  • Powierzchnia wewnętrzna     36 234,09 m2

 

Customer:

SJM Development

Contract Value:

74 100 000 PLN / 19 973 045.82 EUR
1 EUR = 3.71

Year:

10/2006 – 05/2008