pl en
12 664 80 00

DW 754 Ostrowiec

Kraj: Polska Wartość projektu: 0 Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” obejmuje rozbudowę 2 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 754, przebiegającego przez ulice Radwana, Okólną oraz Aleję 3 Maja, aż do mostu na rzece Kamienna. W miejscu obecnego mostu powstanie również od podstaw nowy obiekt mostowy.