pl en
12 664 80 00

Dokończenie drogi S3 węzeł Kaźmierzów - węzeł Lubin Północ

Wartość projektu: 0 Typ: Drogi i mosty Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Klient: GDDKiA

 

Lider: Mota-Engil Central Europe S.A.

Partnerzy: MASFALT Sp. z o.o., DROGOMEX Sp. z o.o.

 

Czas trwania: 12 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca

 

Zakończenie robót:  II kwartał 2021 r.

 

Długość odcinka: 14,4 km 

 

Wartość umowy: ok. 228,4 mln zł.

 

Do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Należy m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (na odcinku Kaźmierzów - Polkowice 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pasy awaryjne, natomiast na odcinku Polkowice - Lubin Północ 2 jezdnie po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne ) oraz węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Do dokończenia została także budowa 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska.

 

Źródło: www.gddkia.gov.pl

 

Zdjęcia: GDDKiA