pl en
12 664 80 00

Budowa Północnej Obwodnicy Miejscowości Pszczyna

Kraj: Poland, Pszczyna Wartość projektu: 52000000 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Roboty polegały na budowie północnej obwodnicy miasta Pszczyna w części budowy węzła drogowego łączącego Drogę Krajową nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 935, stanowiącą nowy przebieg do granicy z Gminą Suszec. 

 

Podstawowe Parametry:

 • droga klasy G 1x2, KR6, obiekt mostowy nad drogą klasy GP 2 X 2,
 • długość odcinka przebudowy w Strefie DK-1: 1 001,84 mb,
 • łączna długość łącznic wchodzących w skład węzła: +- 2,1 km,
 • objętość robót ziemnych 38 tys. m3,
 • objętość nasypów 31,5 tys. m3,
 • profilowanie, zagęszczanie, wzmacnianie podłoża geosyntetykami 45,5 tys. m2,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 38,0 tys. m2,
 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 38,0 tys. m2,
 • podbudowa z BA AC22P 33 tys. m2,
 • warstwa wiążąca BA AC22W 22 28,5 tys. m2,
 • warstwa ścieralna SMA AC22S 31,7 tys. m2,
 • wzmocnienie powierzchni skarp geosiatkami, geowłókninami, geotkaninami 100 kn/m – 12,5 tys. m2,
 • wykonanie kolumn CMC - 865 mb,
 • zbrojenie gruntu geosyntetykiem 7500 kn/m,
 • rozpiętość teoretyczna Lt = 178,63 m,
 • rozpiętość całkowita L=179,24 m,
 • estakada główna o szerokości 18,76 m,
 • ustrój nośny stanowi ruszt stalowy zespolony z płytą żelbetową,
 • obiekt przebiega w łuku pionowym R=3000 m,
 • klasa obciążenia A.

 

Klient:

Zarząd Dróg Wojewódzkich W Katowicach

 

Wartość kontraktu:

52 000 000 PLN / 13 000 000.00 EUR
1 EUR = 4.00

 

Termin realizacji:

12/2012 – 05/2014