pl en
12 664 80 00

Budowa obwodnicy Chodla

Kraj: Poland, Chodel Wartość projektu: 62582546 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

ROBOTY DROGOWE 

1. Wykonanie robót rozbiórkowych (budynków, konstrukcji nawierzchni, chodników, przepustów, ogrodzeń itp.) z utylizacją zbędnych materiałów rozbiórkowych

2. Budowa obwodnicy o długości 5,23km

3. Budowę skrzyżowań skanalizowanych

4. Budowę dróg serwisowych, ulic

5. Przebudowę krzyżujących się dróg

6. Budowę chodników, ścieżki rowerowej

7. Budowę przepustów

8. Budowę zbiornika retencyjnego wraz z ogrodzeniem

9. Wzmocnienie podłoża poprzez gwoździowanie

10. Wymiana dynamiczna gruntu

 

ROBOTY MOSTOWE

Zakres robót mostowych obejmuje wybudowanie obiektów wraz z próbnym Wiadukt drogowy WD-1 w ciągu DW-747

1. Most drogowy MD-2 w ciągu DW-747

2. Kładka dla pieszych PP-3 pod DW-747

3. Wiadukt drogowy WD-4 w ciągu DW-747

 

ROBOTY PODWYKONAWCZE

1. Energetyka: niskie i średnie napięcie

2. Oświetlenie uliczne

3. Teletechnika

4. Wodociąg

5. Kanalizacja deszczowa

6. Kanalizacja sanitarna

7. Gaz średniego i wysokiego ciśnienia

8. Ekrany akustyczne

9. Nadzór środowiskowy

10. Nadzór archeologiczny oraz ewentualne badania ratunkowe

11. Utrzymanie zimowe 2013/2014

 

Klient:

Regional Road Authority in Lublin

Wartość kontraktu:

62,582,546 / 15 264 035.61 EUR
1 EUR = 4.10

Termin realizacji:

01/2014 – 12/2014