pl en
12 664 80 00

Budowa Kanalizacji Sanitarnej na Osiedlu Góra Piasku i Osiedlu Długoszyn

Kraj: Poland, Jaworzno Wartość projektu: 17500000 Typ: Oczyszczalnie/Systemy kanalizacyjne Status projektu: Zakończony
Opis

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na osiedlach Góra Piasku i Długoszyn oraz na ul. Wolności w Jaworznie. Całe przedsięwzięcie miało na celu poprawę funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na obszarze Jaworzna oraz zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gleby. 

 

Projekt objął budowę: 

 • kanałów sanitarnych Ø 200mm – Ø 315 mm ,
 • sięgaczy Ø 160 mm do granicy,
 • pompowni ścieków sanitarnych,
 • tłoczni ścieków z rurociągami.

 

Konsekwencją budowy kanalizacji w pasie drogowym jest konieczność odtworzenia nawierzchni ulic, i chodników po zakończeniu prac w miejscu lokalizacji kanałów. Ulice, chodniki, drogi gruntowe zostały odbudowane zgodnie z projektem drogowym.

 

Podstawowe parametry: 

 • długość kanałów grawitacyjnych Ø 315 mm - 200 mm - 22 301 mb rury PVC,
 • sięgacze do posesji Ø 160 - 4347 mb rury PVC,
 • studnie Ø 1000 - 612 szt.,
 • studnie Ø 600 - 196 szt.,
 • studnie Ø 400 - 841 szt.,
 • pompownie ścieków - prefabrykowane – os. Góra Piasku - szt. 1 wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 110 mm i długości 415,3 m z rur PE ,
 • pompownie ścieków - prefabrykowane – os. Długoszyn - szt. 4 wraz z rurociągiem tłocznym 1967 mm z rur PE

 

Klient:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jaworzno

 

Wartość kontraktu:

17 500 000 PLN / 4 375 000.00 EUR
1 EUR = 4.00

 

Termin realizacji:

11/2011 – 07/2013