pl en
12 664 80 00

Budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław – Psie Pole – Syców, etap 1

Kraj: Poland, Wrocław Poland Wartość projektu: 367875211 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Inwestycja zawierała zaprojektowanie przebiegu drogi ekspresowej S8, w zgodności z wydaną decyzją dotyczącą lokalizacji drogi. Projekt budowlany zawierał wykonanie odcinka S8 o długości 22 095,43 m i łącznika do drogi wojewódzkiej nr 340 o długości 3 888,81 m razem z przebudową odcinków powiatowych i lokalnych dróg, jak również budowę dróg dostępowych. Projekt zakładał także budowę obiektów mostowych oraz systemu kanalizacyjnego dla drogi S8, łączników i innych dróg (ścieki, wloty, kanały, przepusty, zbiorniki). Projekt zakładał także budowę i przebudowę całej niezbędnej infrastruktury niezbędnej do wykonania inwestycji, jak również zawiera elementy i urządzenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1)      manewrowe jezdnie w obszarze serwisowym – 550 090 m2;

2)      jezdnia drogi nr 340 – 50 387 m;

3)      mosty i wiadukty – 10 420 m2;

4)      pobocza – 125 087 m2;

5)      pas rozdzielczy – 93 879 m2;

6)      renowacja terenu – 1 308 734 m2;

7)      powiatowe i regionalne drogi – 40 646 m2;

8)      drogi dostępowe – 176 862 m2;

9)      nasypy i zbocza – 588 563 m2;

10)    12 649 m2;

RAZEM= 2 957 317 m2

 

Klient:

GDDKiA Wrocław

 

Wartość kontraktu:

367 875 211 PLN / 91 511 246.52 EUR
1 EUR = 4.02

 

Termin realizacji:

12/2010 – 06/2012