pl en
12 664 80 00

Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów.

Kraj: Poland, Sulechów, Poland Wartość projektu: 306034685 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Zakres inwestycji zawierał: budowę odcinka drogi ekspresowej długości 16,19 km, 2x2 pasy ruchu, o parametrach technicznych drogi klasy S, budowę nowych odcinków istniejącej drogi krajowej nr 3 w miejscu krzyżującym się z zaprojektowaną drogą ekspresową, 1x2 pasy ruchu, o parametrach technicznych drogi klasy GP.

 • przebudowa węzła z podziałem na klasy, „Międzyrzecz Południe”, połączenia typu PI;
 • przebudowa istniejącej linii ukośnej powiatu, lokalne i rolnicze drogi, które krzyżują się z projektowaną drogą ekspresową S3, z zachowaniem technicznych parametrów dróg – klasa Z, L i D.
 • budowa dróg dojazdowych z sąsiednich terenów i połączenie z siecią lokalnych dróg wiejskich;
 • budowa 7 wiaduktów drogowych oraz 1 wiaduktu kolejowego nad drogą ekspresową S3 jak również 6 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S3, demontaż budynków mieszkalnych i zabudowań rolniczych znajdujących się na linii drogi;
 • zbrojenie  kruchego podłoża z użyciem żwirowych kolumn oraz zbrojenie skarp geo-syntetykami.;
 • wykonanie powierzchniowego drenażu z usunięciem wody do otwartych kanałów, zbiorniki burzowe, zbiorniki filtrujące, zbiorniki odparowywujące lub zbiorniki dla kanalizacji burzowej;
 • wykonanie urządzeń powiązanych z ochroną środowiska, urządzenia do spływającej z drogi wody burzowej, uprawa roślinności;
 • wykonanie oznakowania, jak również instalacji kontroli ruchu drogowego, budowa ekranów ochronnych, przebudowa ściekowego systemu sanitarnego;
 • przebudowa sieci zaopatrzenia w wodę, przebudowa orz utrzymanie rowów, budowa oświetlenia „Międzyrzecz Południe”, budowa stacji pogodowej oraz linii niskiego napięcia;
 • budowa linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia;
 • budowa zasilania stacji pompującej zbiornika;
 • budowa 6-cio kanałowych rur dla kabli światłowodowych, wzdłuż drogi ekspresowej S3;
 • rekonstrukcja naziemnych kabli telekomunikacyjnych i telefonicznych;
 • budowa oświetlenia drogi ekspresowej S3 w rejonie stacji „Sosnówka”;
 • budowa napowietrznej stacji transformatorowej średniego i niskiego napięcia razem z linami kablowymi, dla obiektów na stacji „Sosnówka” I;

kierowanie linii wodnych do terenów gdzie zaplanowana jest stacja „Sosnówka” II.

 

Klient:

GDDKiA Zielona Góra

 

Wartość kontraktu:

306 034 685 PLN / 76 893 136.93 EUR
1 EUR = 3.98

 

Termin realizacji:

11/2010 – 12/2013