pl en
12 664 80 00

A4 Wykroty – Krzyżowa

Kraj: Polska Wartość projektu: 127379709 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

Kontrakt Wykroty – Krzyżowa obejmował budowę odcinka autostrady o długości 29,4 km, w tym zakres robót należący do MOTA-ENGIL Engenharia e Construção S.A  obejmował odcinek o długości 7,18 km od km 44+220 do km 51+400). Zakres robót na tym odcinku obejmował wszystkie roboty drogowe (bez nawierzchni betonowej, która jest w zakresie Heilit + Werner), roboty mostowe , odwodnienie korpusu drogowego i roboty przezbrojeniowe , urządzania bezpieczeństwa ruchu, zieleń drogową oraz roboty wykończeniowe.

Do robót drogowych należał: odcinek autostrady A4, dwa dwupoziomowe węzły drogowe „Bolesławiec”, „Krzyżowa” oraz drogi poprzeczne i wewnętrzne.

 

Autostrada A4 posiada dwie jezdnie wyposażone w dwa pasy ruchu po 3,75 m, pas awaryjny szerokości 3,00 m i pobocze gruntowe szerokości 1,25 m oraz pas dzielący szerokości 5,00 m. Wzdłuż autostrady wybudowano drogi wewnętrzne zapewniające obsługę przyległego terenu. Odcinek autostrady wyposażony jest w trzy miejsca obsługi podróżnych - MOP Czerna Północ w km 26+150, MOP Czerna Południe w km 26+150 i MOP Kraśnik Dolny w km 46+250 (w zakresie Mota Engil tylko ten ostatni).

Węzeł „Krzyżowa” – typu WA, bezkolizyjny gdzie łączą się dwie autostrady: A4 Wrocław – Zgorzelec i A18 Krzyżowa – Olszyna. W celu podporządkowanej relacji ruchu z autostrady A18 zastosowano geometrię 4 łącznic i cztery obiekty mostowe (wiadukty).

Węzeł „Bolesławiec” - typu WB tzw. „trąbka” przy drodze wojewódzkiej nr 297 Lwówek Śląski – Szprotawa i obejmuje odcinek autostrady od km 44+280 do km 45+200.

Połączenie węzła z drogą wojewódzką zapewnia dojazdowa dwujezdniowa łącznica. Na łącznicy tej zlokalizowano stację poboru opłat.

 

W zakresie robót mostowych wykonano 11 obiektów w tym:

 

2 - jednoprzęsłowe,

WD – 48 Obiekt w ciągu autostrady. Konstrukcja ramowa, żelbetowa, monolityczna.

WD – 49 Obiekt w ciągu autostrady. Konstrukcja ramowa, żelbetowa, monolityczna.

 

4 - dwuprzęsłowe,

WD – 43 Obiekt jest  wiaduktem drogowym w km 44+473,57 autostrady A4 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Szprotawa – Bolesławiec.

WD - 44 wiadukt węzłowy Węzła Bolesławiec

WD – 45 wiadukt w rejonie istniejącej drogi powiatowej Krępnica – Kraśnik Dolny. Zaprojektowano ustrój niosący dwuprzęsłowy, ciągły, kablobetonowy.

WD – 47 Obiekt jest przejściem dla zwierząt z możliwością przejazdu pojazdów służb leśnych, Konstrukcja przejścia ma dwukrotnie zdylatowane podłużnie. Każdy z elementów przejścia zaprojektowany został jako trójbelkowy, żelbetowy, wykonany na miejscu na rusztowaniach.

 

1 – trzyprzęsłowy

WD – 46 most w ciągu projektowanej autostrady nad rzeką Bobrzycą. Zaprojektowano konstrukcję ramównicową trójprzęsłową o strukturze żelbetowej.

 

3 - czteroprzęsłowe

WD – 50a zaprojektowano czteroprzęsłowy, belkowo-płytowy wiadukt żelbetowy. Przyczółki zaprojektowano jako masywne ze ścianami bocznymi i z częściowo podwieszonymi skrzydłami.

WD – 50c Projektowany wiadukt zlokalizowany jest nad łącznicami Nr 1 Olszyna – Wrocław i Nr 2 Wrocław – Olszyna autostrady A18 – na węźle Krzyżowa. Zaprojektowany wiadukt żelbetowy jest w postaci płyty ciągłej opartej punktowo na łożyskach. Przyczółki zaprojektowano jako masywne z masywnymi skrzydłami.

WD – 50d Wiadukt jest zlokalizowany nad autostradą A4 w km w 51+300,58 (skrzyżowanie osi autostrady z osią drogi powiatowej).

 

1 – pięcioprzęsłowy

WD – 50b Zaprojektowano pięcioprzęsłowy, belkowo-płytowy wiadukt żelbetowy. Przyczółki zaprojektowano jako masywne ze ścianami bocznymi i z częściowo podwieszonymi skrzydłami.

 

WYBRANE ASORTYMENTY ROBÓT

kanalizacja deszczowa 4 692 m           
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

104_343m3            

podbudowa z betonu asfaltowego 63 946 m2
warstwa mrozoochronna 45 548 m3

warstwa ścieralna

38 026 m2
bariery ochronne 33 246 m
ekrany akustyczne 2 230 m

 

Klient:

GDDKiA Warszawa

 

Wartość kontraktu:

127 379 709 PLN / 30 620 122.36 EUR
1 EUR = 4.16

 

Termin realizacji:

07/2009 – 06/2010