pl en
12 664 80 00

Umowa na S7 podpisana

08-01-2018
Umowa na S7 podpisana

W poniedziałek 8 stycznia podpisano umowę na realizację drogi S7 na północ od Krakowa (odc. II węzeł Szczepanowice-węzeł Widoma).

Wykonawcą inwestycji jest Mota-Engil Central Europe S.A. W uroczystości uczestniczył minister infrastruktury i budownictwa p. Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S7 powstaje, by usprawnić ruch na kierunku północ - południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu i warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi.

 

Zakres inwestycji obejmuje:
• realizację dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
• budowę węzłów drogowych,
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
• budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
• budowę dróg dojazdowych,
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
• usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
• przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z drogą S7,
• budowę infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych.