pl en
12 664 80 00

Symboliczna pierwsza łopata na budowie odcinka S7

11-09-2019
Symboliczna pierwsza łopata na budowie odcinka S7

W dniu 11 września br. w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty na budowie odcinka S7 Szczepanowice-Widomoa, w miejscu gdzie powstanie węzeł Szczepanowice.

 

Droga ekspresowa S7 rezalizowana przez Mota-Engil Central Europe na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchy w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwu węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada w Szczepanowicach. Będzie to najdłuższy obiekt inżynierski na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

 

- Warto mieć marzenia, a marzeniem Małopolan, krakowian i wszystkich tych którzy przejeżdżali przez Małopolskę drogą nr 7 była droga bezpieczna, przewidywalna i komfortowa i tak zaczyna się dzisiaj dziać - mówił minister Andrzej Adamczyk.

 

Droga ekspresowa S7 powstaje by usprawnić ruch nia kierunku północ - południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do: skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze miasta Krakowa.

 

Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln. Kontrakt obejmujący projekt i budowę został podpisany w styczniu 2018 roku. 23 sierpnia br. wojewoda małopolski wydał zezwolenie na realizację tej inwestycji.