pl en
12 664 80 00

Start budowy odcinka S7 Szczepanowice - Widoma

28-08-2019
Start budowy odcinka S7 Szczepanowice - Widoma

Wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącą budowy ok. 14 kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S7 Szczepanowice–Widoma. W ramach inwestycji powstanie obwodnica Słomnik.

 

Generalnym wykonawcą inwestycji o wartości 508 135 000 zł jest Mota-Engil Central Europe S.A. Umowa została podpisana na początku 2018 roku i przewiduje termin zakończenia robót w ciągu 34 miesięcy. W ostatnim czasie powstawał projekt i trwało zdobywanie pozwoleń.

 

Droga ekspresowa S7 usprawni ruch na kierunku północ-południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu i warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 

 • realizację dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
 • budowę węzłów drogowych Szczepanowice i Widoma,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): kategorii II wraz z infrastrukturą techniczną zaopatrującą obiekty w media,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) wraz z infrastrukturą techniczną zaopatrującą obiekty w media, budynkiem administracyjno-socjalnym z pomieszczeniami przeznaczonymi pod archiwum zakładowe i budynkami towarzyszącymi,
 • budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
 • usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
 • przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z drogą S7,
 • budowę infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych.

 

Fot. zdjęcie ilustracyjne