pl en
12 664 80 00

Stanowisko Mota-Engil ws. raportu Ryvu Therapeutics S.A.

27-09-2021
Stanowisko Mota-Engil ws. raportu Ryvu Therapeutics S.A.

Mając na względzie treść raportu bieżącego numer 31/2021 Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Ryvu”), dotyczącego złożenia pozwu przeciwko Mota-Engil Central Europe S.A. (dalej: „Mota-Engil”), niniejszym przedkładamy stanowisko Mota-Engil w powyższej kwestii:

 

  1. Mota-Engil nie uznaje ww. roszczeń oraz odmówiła ich zaspokojenia. Szczegóły dotyczące braku podstaw roszczeń Ryvu zostały przekazane w prowadzonej pomiędzy stronami korespondencji.

  2. Inwestycja, której dotyczy umowa, została zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Ryvu. Po zawarciu Umowy Ryvu wprowadziła wiele istotnych zmian do dokumentacji projektowej. Skutkowało to między innymi koniecznością uzyskania dwóch decyzji administracyjnych zmieniających pierwotne pozwolenie na budowę z dnia 10.04.20018. Decyzje zmieniające pierwotne pozwolenie na budowę zostały wydane odpowiednio w dniu 18.09.2019 oraz w dniu 23.04.2020, czyli już po zawarciu Umowy z Mota-Engil. Skutkiem zmian projektowych, które były wprowadzane przez Ryvu w toku realizacji inwestycji, jest uprawnienie Mota-Engil do przedłużenia czasu wykonywania umowy oraz do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

  3. Pomimo wprowadzenia przez Ryvu szeregu zmian projektowych, których Mota-Engil nie przewidywała na etapie zawierania Umowy, inwestycja została ukończona zgodnie z wiążącą strony umową. Do dnia dzisiejszego Ryvu nie zapłaciła Mota-Engil całości należnego wynagrodzenia.

  4. W związku z roszczeniami Mota-Engil, strony powołały Komisję Rozjemstwa w Sporach, która w decyzji z dnia 10 maja 2021 roku potwierdziła zasadność roszczeń Mota-Engil, przyznając jej uprawnienie do przedłużenia Czasu na Ukończenie, uprawnienie do płatności z tytułu tego przedłużenia jak również uprawnienie do zapłaty za roboty zamienne. Jednocześnie Komisja Rozjemstwa odrzuciła roszczenia Ryvu przedłożone Komisji.

  5. W opinii Mota-Engil działania Ryvu, w tym wysuwanie rzekomych roszczeń, podyktowane są strategią procesową, mającą stanowić przeciwwagę dla uzasadnionych roszczeń Mota-Engil.