pl en
12 664 80 00

Standardy bezpiecznej pracy – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

16-03-2018
Standardy bezpiecznej pracy – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Mota-Engil Central Europe zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem. Od lat prowadzi współpracę z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w ramach której wraz z innymi sygnatariuszami, opracowała pakiet standardów bezpiecznej pracy.
Zaplanowanie i zorganizowanie robót budowalnych w sposób bezpieczny wymaga znajomości szeregu norm, przepisów prawa oraz wiedzy inżynierskiej. Standardy zawierają informacje przydatne na wszystkich etapach projektowania, planowania, organizowania i wykonywania robót. Stanowią one kompendium wiedzy, wynikające z doświadczenia i wieloletniej praktyki sygnatariuszy Porozumienia. Wśród standardów, które zostały opracowane znalazły się między innymi te dotyczące:

- prac w wykopach,

- prac na wysokości,

- organizacji zaplecza budowy,

- transportu pionowego,

- prac szczególnie niebezpiecznych.

Standardy są dostępne na stronie Porozumienia.