pl en
12 664 80 00

S3 Lubin Północ – Lubin Południe gotowa!

25-06-2018
S3 Lubin Północ – Lubin Południe gotowa!

Mota-Engil Central Europe zakończyła budowę 11,3 km odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła Lubin Północ do węzła Lubin Południe. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem w ciągu 30 miesięcy.

 

W ramach zadania firma wybudowała dwa węzły drogowe Lubin Zachód i Lubin Południe oraz wykonała 9 obiektów inżynierskich w technologii żelbetowej. Powstało także 12 dróg dojazdowych dla ruchu lokalnego i łącznic na węzłach. Wybudowana przez wykonawcę trasa omija miasto Lubin od zachodu.

 

Realizacje naszej części inwestycji, ale także całej trasy biegnącej z północy na południe kraju, wpłynie na skrócenie czasu podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Trudno wyobrazić sobie, że może jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność inwestycyjną regionu, ponieważ Dolny Śląsk jest doskonale rozpoznanym przez biznes terenem i jak mało który, dba o swój rozwój. Na pewno rozwinięcie infrastruktury drogowej w tej części kraju, odciąży główne arterie, a to niewątpliwa wartość tej inwestycji – mówi Piotr Bienias, członek zarządu Mota-Engil Central Europe.Oddawany dzisiaj odcinek S3 to jedna z dwóch prowadzonych przez nas w tym regionie inwestycji. Przed nami już wkrótce kolejna finalizacja inwestycji, tym razem S3 Jawor-Bolków – dodaje.

 

 • Inwestycja w systemie „projektuj buduj”
 • 11,3 km nowej dwupasmowej drogi
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu
 • Skomplikowane prace na terenach szkód górniczych
 • Wartość zlecenia: 260 903 266 zł brutto
 • Termin realizacji: 26.01.2015 – 15.06.2018
 • Zamawiający: GDDKiA Oddział Wrocław
 • Wykonawca: Mota-Engil Central Europe

 

Prace na terenach górniczych

Prace prowadzone były na terenach szkód górniczych. Północna część terenu, na którym prowadzono prace przebiega bowiem przez obszar i teren górniczy „Lubin I”, na którym usytuowane są Zakłady górnicze „Lubin – Szyby Główne i Wschodnie”. Natomiast odcinek, leżący na południe od węzła Lubin Południe przebiega przez rejon występowania złóż niezagospodarowanych, o potencjalnych możliwościach eksploatacji. Prowadzona od 1968 r. na przedmiotowym terenie działalność górnicza oraz związany z nią przemysł przetwórczy, przyczyniły się do szeregu zmian w środowisku naturalnym.

 

Projektanci wraz z wykonawcą mieli zatem za zadanie opracować:

 • sposób zabezpieczenia korpusu drogowego, konstrukcji nawierzchni i obiektów inżynierskich z tytułu występowania szkód górniczych, wraz ze statecznością skarp.
 • pewnym wyzwaniem było także zaprojektowanie i wykonanie sprawnego systemu odwodnienia terenu. Deformacje górnicze powierzchni terenu mogą bowiem wywoływać zmiany warunków gruntowo-wodnych i zniszczenie systemu odwodnienia powierzchniowego.  To należało uwzględnić w analizach i rozwiązaniach projektowych.
 • w ich wyniku np. zwiększono minimalne pochylenie systemu odwodnienia na odcinkach przeciwnych pochyleń górniczych.

 

W związku z posadowieniem obiektów inżynierskich na terenie szkód górniczych, podczas projektowania i budowy zastosowano zabezpieczenia konstrukcji adekwatne do kategorii terenu górniczego.

 

Projekt w liczbach:

 • 453000 ton kruszyw
 • 1,4 mln m3 nasypów
 • 1660 ton stali
 • 17350 m3 betonu
 • 1 mln m3 wykopów
 • 192000 ton masy bitumicznej
 • 240 osób oraz 130 jednostek sprzętowych – średnia mobilizacja w okresie najbardziej wzmożonych prac
 • tajemnica terminowego osiągania kamieni milowych – profesjonalny i zaangażowany zespół, dobry harmonogram prac z wykorzystaniem maksymalnej ilości frontów