pl en
12 664 80 00

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Mota-Engil Central Europe

19-12-2023
Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Mota-Engil Central Europe

W piątek, 15 grudnia 2023 r. podpisana została warunkowa umowa sprzedaży 100% akcji Mota-Engil Central Europe S.A.. Umowa została zawarta pomiędzy dotychczasowym właścicielem - Grupą Mota-Engil oraz węgierską spółką Duna Aszfalt Ztr. Finalna umowa sprzedaży zostanie podpisana najprawdopodobniej w II kwartale 2024 roku.

 

Na mocy podpisanej umowy nowym właścicielem Mota-Engil Central Europe S.A. zostanie Grupa Duna Aszfalt, lider sektora budownictwa inżynieryjno-drogowego na Węgrzech. Wraz z działalnością budowlaną Mota-Engil Central Europa S.A. właściciela zmienia również spółka Mota-Engil Real Estate, odpowiedzialna za działalność w segmencie deweloperskim. Pozostałe spółki operujące na polskim rynku, w tym grupa spółek realizująca projekty PPP,  Mota-Engil Renewing i Mota-Engil Ativ pozostaną w grupie Mota-Engil.

 

Zmiany właścicielskie pozostaną bez wpływu na bieżąca działalność operacyjną MECE w Polsce. Oznacza to, że formalnie firma zostaje z dotychczasową kadrą, referencjami, kapitałem oraz Zarządem. Zgodnie z wcześniejszymi planami MECE będzie realizować podpisane kontrakty, aktywnie działać w obszarze pozyskania kolejnych, kontynuować działalność wydobywczą w kopalni w Górce Sobockiej, rozwijać obszar Wytwórni Mas Bitumicznych i bazę sprzętu oraz realizować plany inwestycyjne i modernizacyjne.

 

Zarówno w części infrastrukturalnej, kubaturowej, elektromechanicznej, jak i deweloperskiej firma kontynuuje realizację przyjętej strategii.