pl en
12 664 80 00

Podpisaliśmy umowę na najdłuższy odcinek S74

28-03-2024
Podpisaliśmy umowę na najdłuższy odcinek S74

28 marca podpisaliśmy z GDDKiA Kielce umowę na zaprojektowanie i budowę najdłuższego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim. 30 kilometrowy fragment trasy między Cedzyną a Łagowem to jednocześnie największa inwestycja drogowa w historii regionu. Wartość kontraktu opiewa na  1 149 762 210,00 zł.

 

Zgodnie z zawartą umową, zadanie powierzone Mota-Engil Central Europe zakłada wykonanie prac projektowych, a następnie budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu wraz z pasami awaryjnymi. Inwestycja przewiduje także przebudowę i budowę innych dróg obsługujących i dojazdowych, które zapewnią połączenie z istniejącym układem oraz dojazd do nieruchomości.

 

W ramach inwestycji zaplanowano także budowę czterech węzłów - Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów. Powstaną też  dwa miejsca obsługi podróżnych w Górnie oraz obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. W ramach inwestycji przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne.

 

Trasa S74 połączy drogi ekspresowe S12 oraz S19. Będzie mieć swój początek w województwie łódzkim (Sulejów), a koniec w podkarpackim (Nisko).  Łączna długość trasy przekroczy 200 km.

 

WARTOŚĆ UMOWY:

1 149 762 210,00

 

ZADANIE:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa.

 

DŁUGOŚĆ:

30,02 km

 

SYSTEM:

Projektuj & Buduj

 

TERMIN REALIZACJI:

39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych na czas realizacji robót)

 

ZAMAWIAJĄCY:

GDDKiA Oddział Kielce