pl en
12 664 80 00

Odcinek S19 Janów Lubelski już dostępny dla kierowców

16-12-2021
Odcinek S19 Janów Lubelski już dostępny dla kierowców

Obwodnica Janowa Lubelskiego jest już otwarta dla ruchu. Dziś udostępniliśmy 7-kilometrowy odcinek, realizowany dla Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Realizacja zadania obejmowała zaprojektowanie i budowę prawie 7-kilometrowego odcinka - fragmentu drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, stanowiącego obwodnicę m. Janowa Lubelskiego (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lub. Południe” z węzłami), wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S-19, wszystkich innych dróg oraz obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji powstało m.in. 5 obiektów mostowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowane w miejscowości Janów Lubelski po prawej i po lewej stronie.  Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego w powiecie janowskim, na terenach gmin: Modliborzyce i Janów Lubelski.

 

Aby wykonać siedmiokilometrowy odcinek drogi ekspresowej niezbędne było w pierwszej kolejności usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Przebudowano m.in.  linię Wysokiego Napięcia 110kV, linie nN i sN, sieci teletechniczne oraz gazociąg wc DN200. Wykonano niezbędną infrastrukturę towarzyszącą w zakresie branży sanitarnej, teletechniczną, elektro-energetyczną, melioracyjną czy też najbardziej zaawansowane technologicznie Systemy Zarzadzania Ruchem.

 

Do wybudowania drogi wykorzystano 85 tyś Mg kruszyw naturalnych, 155 tyś Mg kruszywa łamanego, 400 tyś m2 stabilizacji, 8.300 m3 betonu, 740 t stali zbrojeniowej, dziesiątki tysięcy mas bitumicznych (podbudowy 70 tyś Mg, warstwy wiążące 60 tyś Mg, warstwy ścieralne 10 tyś Mg). Wykonano 520 tyś m3 wykopów, z których zbudowano 500 tyś m3 nasypów, a połączone 5-cioma dużymi obiektami inżynierskimi oraz kilkoma przepustami środowiskowymi ułożonymi pod drogą, dały 7 km drogi, po której kierowcy będą mogli poruszać się bezpiecznie z prędkością do 120 km/h.